آمران به معروف و ناهیان از منکر در صورت آسیب ناشی از تعرض ایثارگر تلقی می شوند

عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در این طرح تلاش شده است از ظرفیت سازمان بسیج مستضعفین به عنوان یک نهاد مردمی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر استفاده شود.

خانه ملت؛ لاله افتخاری در خصوص طرح مجلس مبنی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: این طرح که پس از تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان رفت که به علت وجود برخی ایرادات به مجلس اعاده شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: اکنون پس از بررسی این طرح در کمیسیون و سپس صحن علنی مجددا برای شورای نگهبان ارسال شده است که امیدواریم مورد تأیید این شورا قرار بگیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه طبق این قانون قرار است آمران به معروف و ناهیان از منکر آموزش های لازم در این زمینه را ببیند، گفت: همچنین در این طرح تلاش شده است از ظرفیت سازمان بسیج مستضعفین به عنوان یک نهاد مردمی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر استفاده شود.

افتخاری همچنین با اشاره به شهادت برخی آمران به معروف و ناهیان از منکر به واسطه تذکر، گفت: به دلیل مشکلاتی که برای آمران به معروف و ناهیان از منکر پیش می آمد در اواخر مجلس هشتم قرار شد طرحی برای حمایت از افرادی که به امر به معروف و نهی از منکر می پردازند نوشته شود تا بتواند از آنها در برابر خشونت ها حمایت کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس یکی از قوانین آمده در این طرح چنانچه افراد حین انجام امر به معروف و نهی از منکر مورد تعرض قرار گرفته و آسیب ببینند به عنوان ایثارگر شناخته خواهند شد و رویکرد دولت نیز در خصوص این طرح مثبت بوده است.

برچسب ها

آمران به معروف و ناهیان از منکر، اخبار برگزیده، ایثارگر