انتقاد از تصاحب مشاغل از سوی اتباع غیرمجاز

رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس با بیان اینکه حضور اتباع غیرمجاز درکشور ناهنجاری های اجتماعی را افزایش می دهد، گفت: در کنار انسداد مرزها و توجه به بازارچه های مرزی که از ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور جلوگیری می کند، لازم است شرایط در مرزها برای ترددهای قانونی تسهیل شود.

خانه ملت؛ سیدباقر حسینی درخصوص تبعات حضور غیرقانونی اتباع بیگانه در کشور، گفت: اگراتباع بیگانه به شکل قانونی وارد شهرهای مرزی شده و تحت شناسایی قرار گیرند، می‌توان کنترل دقیقی بر ورود افراد از کشورهای همسایه به کشور داشت، اما متاسفانه شرایط نظارتی بر افراد بیگانه‌ای که به طور غیرمجاز وارد مناطق مرزی کشور می‌شوند وجود ندارد.

اشغال مشاغل از سوی اتباع غیرمجاز/ مسئولان تدبیر کنند


نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند درمجلس شورای اسلامی، با تاکید بر مشکلات ناشی از حضور غیرقانونی اتباع بیگانه، ادامه داد: باید به این نکته اشاره کرد که بخش وسیعی از افرادی که به شکل غیرمجاز در کشور حضور دارند نه تنها از لحاظ اجتماعی و امنیتی مشکلات بسیاری را برای مردم مرزنشین به وجود می‌آورند بلکه تاثیرات منفی قابل توجهی براشتغال ایرانیان خواهند داشت، به این معنی که بسیاری ازمشاغلی که ایرانیان به راحتی می توانند انجام دهند، درحال حاضر درتصاحب اتباع غیرمجاز به ویژه افاغنه است.

وی با بیان اینکه اتباع افغانی بسیاری از مشاغل را با کمترین دستمزد انجام می‌دهند، افزود: بخش وسیعی از بازار کار در شهرهای مرزی و استان‌های مرکزی کشور در دست اتباع غیرمجاز افاغنه است، این درحالی است که با توجه به شرایط اقتصادی در کشور و وجود نیروهای جوان و تحصیلکرده ایرانی باید شرایط کار برای قشر جوان جامعه فراهم شود، اما متاسفانه به دلیل افزایش بیکاری در کشور خیلی از ناهنجاری‌های اجتماعی در حال افزایش است.

حسینی با تاکید براینکه افغانستان مرکز تهیه و توزیع مواد مخدر است، تصریح کرد: بارها مشاهده شده است که اتباع غیرمجازافغانی با ایجاد شبکه‌هایی مواد مخدر بسیاری را به داخل ایران وارد می‌کنند، حتی مشارکت آنها با باندهای جنایتکار و گروهک‌های تکفیری مشکلات بسیاری را برای کشور به وجود می‌آورد، بنابراین ضروری است هرچه سریعتر موضوع حضور اتباع غیرمجاز ازسوی مسئولان ساماندهی شود، ضمن اینکه اگر شرایط در مرزها و نقاط مرزی برای تردد قانونی افاغنه فراهم نشود، به طور قطع ازطریق غیر قانونی وارد کشور می شوند.

این نماینده مردم درمجلس نهم تاکید کرد: لازم است که وزارت امورخارجه اقدامات مقتضی را برای نظارت بیشتر بر ورود و خروج قانونی اتباع بیگانه راانجام دهد، اگر دولت تدبیرکافی داشته باشد به طور حتم ازاین معضل جلوگیری خواهد شد، اما متاسفانه سال‌ها است که اقدام جدی در کنترل مرزها صورت نگرفته است؛ البته گستردگی مرزهای مشترک ایران باافغانستان و پاکستان وکمبود نیروی انسانی افغانی در مرزها به راحتی تردد اشرار و قاچاقچیان را به داخل کشورفراهم می کند.

تاکید بر اختصاص کامل بودجه کنترل مرزها


رئیس فراکسیون مرزنشیان مجلس، گفت: بارها ازسوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به دولت تذکرداده شده است که موضوع انسداد مرزها به طور جدی در دستور کار قرار گیرد، همچنین به بحث بازارچه‌های مرزی برای مبادلات انواع کالا توجه شود، همچنین مشکل معیشتی مرزنشینان اگر مرتفع شود بخش وسیعی از مشکلات حل خواهد شد، اما ذکر یک نکته حائزاهمیت است که اگر بودجه کنترل مرزها به شکل تمام پرداخت شود می توان مرزها را کنترل کرد، چون پرداخت بخشی ازبودجه درهرسال کنترل مرزها را زمان برکرده و مشکلات باقی می ماند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشغال مشاغل