فیلترینگ در شیوه‎های اطلاع‎رسانی جدید مانع ایجاد نمی‎کند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: فیلترینگ و ممنوعیت در شیوه‎های اطلاع‎رسانی جدید مانع ایجاد نمی‎کند.

ایسنا؛ایرج عبدی،افزود: اعتقاد دارم در بحث اطلاع‎رسانی با فیلتر نمی‎شود از معایب و شیوه‎ها جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه بهترین شیوه اطلاع‎رسانی آموزش و آگاهی دادن به مردم است، اظهار کرد: این شیوه ماندگاری و کارآمدی بالا دارد و باعث ایمنی اجتماع و کاهش هزینه‎ها می‎شود.

عبدی با اشاره به اینکه بحث فیلترینگ و ممنوعیت در شیوه‎های اطلاع‎رسانی جدید مانع ایجاد نمی‎کند بلکه باعث افزایش کنجکاوی مردم و استفاده غیرمجاز آنها از این سیستم‎ها می‎شود، اظهار کرد: با فیلترینگ مخالف هستم چرا که معتقدم مردم به شیوه‎های جدید اطلاع‎رسانی تسلط دارند و قطعاً آموزش اقشار مختلف اجتماعی برای جلوگیری از عوارض ناشی از شبکه‎های اجتماعی موثر خواهد بود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ممنوعیت و فیلترینگ شبکه‎های اجتماعی ممکن است در کوتاه مدت جواب دهد اما در بلندمدت عبث است، تصریح کرد: استفاده مردم و عدم ممنوعیت باعث فروکش عطش مردم نسبت به استفاده از شبکه‎های اجتماعی می‎شود و خود به خود آنها را به سمت استفاده صحیح سوق می‎دهد.

وی گفت: قطعاً آموزش صحیح می‎تواند در ساماندهی اجتماعی موثر باشد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اطلاع‎رسانی، فیلترینگ