سرمایه صندوق های رفاه دانشجویی افزایش می یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویی موافقت کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 2 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1394 با بند ح تبصره 13 این لایحه موافقت کردند.

گفتنی است در بند مذکور نمایندگان مجلس خواستار افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویی شدند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در بند ح تبصره 13 این لایحه آمده است:

صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، صندوق های رفاه دانشجویی