اختصاص 100 درصد وجوه حاصل از دریافت نرخ آب بهای شهری تا سقف معین جهت آبرسانی شرب روستایی

نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارت نیرو را مکلف کردند 100 درصد وجوه دریافتی از محل دریافت نرخ آب بهای شهری را تا سقفی معین، جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص دهد.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 10 اسفند) مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 94 کل کشور، با بند (هـ) تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند؛ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (150) ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد(390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد.

برچسب ها

آب بهای شهری، آبرسانی شرب روستایی، اخبار برگزیده