اختصاص بخشی از درآمدهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی به کمیته امداد و سازمان بهزیستی همان منطقه

نمایندگان مردم در خانه ملت، شرایط اختصاص بخشی از درآمدهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی به کمیته امداد و سازمان بهزیستی همان منطقه را تعیین کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 94 کل کشور، با بند (الف) تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند؛ در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.

همچنین براساس بند (ز) ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه؛ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یک‌درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، مناطق آزاد تجاری و صنعتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی