مجلس دولت را مکلف به تقویت تجهیزات امداد هوایی سازمان هلال احمر کرد

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف کردند تجهیزات امداد هوایی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را تقویت کند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 94 کل کشور، با جزء یک بند (و) تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند؛ در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

1 – معادل سه هزار و پانصد میلیارد(3.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

چهل درصد (40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد(40%) هزینه‌ای و شصت درصد (60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، تقویت تجهیزات امداد هوایی، سازمان هلال احمر