نوری قزلجه تاکید کرد:

خودکفایی در تولید گوشت با اصلاح نژاد دام

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس گفت: اگر بتوانیم در اصلاح نژاد و افزایش کیفیت دام برنامه ریزی و تلاش بیشتری داشته باشیم ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به یکی از قطب های صادرکننده گوشت قرمز را هم داریم.

غلامرضا نوری قزلجه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در رابطه با صادرات دام زنده در حالی که با کمبود مواجه هستیم با یادآوری اینکه موضوع واردات و صادرات را نمی توان صرفا با مقادیر موجودی از محصولات سنجید،گفت: درمقاطعی از سال که با مازاد تولید برخی محصولات مواجه هستیم صادرات الزامی است؛ اما برخی مواقع با کمبود مواجه شده و به واردات نیاز داریم بنابراین باید بین این دو وضعیت تناسب ایجاد شود.

صادرات و واردات برای تنظیم بازار و ایجاد تعادل ضروری است

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: باید توجه داشت قیمت نهایی محصولات هم بر اساس روند و تنظیم صادرات و واردات است تنظیم می شود؛ لذا اگر جایی نیاز به واردات باشد و محصول مورد نظر را وارد نکنیم قطعا با افزایش قیمت آن محصول روبه رو می شویم که این به ضرر مصرف کنندگان است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: اگر چنانچه با مازاد محصولی هم روبه رو شده و مجوز صادرات داده نشود در آن صورت هم با افت قیمت آن محصول روبه رو می شویم که در این شرایط تولیدکننندگان متضرر می شوند.

مسیر صادرات و واردات قانونی هموار شده/ رانت ها از بین رفته است

نوری قزلجه ادامه داد: واردات و صادرات در مواقع و فصول مختلف برای تنظیم بازار و رسیدن نقطه تعادل یک ضرورت است نه ایراد و اشکال، اما در مورد کیفیت و سلامت بحث فرق می کند و باید صادرات و واردات از مسیر قانونی اتفاق افتد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با ابراز امیدواری نسبت به اینکه مسیر صادرات و واردات به شکل قانونی همورا شده و رانت ها از بین رفته است، در خصوص وادرات گوشت بوفالو گفت: در واقعی که نیاز به واردات وجود دارد وارد کردن محصول مورد نظر اشکالی ندارد اما ترجیحا بایدگوشت با کیفیت تر وارد کنیم.

رسیدن به خودکفایی در تولید گوشت با بهره گیری از تکنولوژی و اصلاح نژاد دام/ تحقیقات انتها ندارد

وی با تاکید بر اینکه می توانیم در تولید گوشت قرمز باید به خودکفایی برسیم،افزود: استعداد و ظرفیت لازم برای تامین گوشت مورد نیاز کشور وجود دارد و اگر بتوانیم تکونولوژی ها را به خدمت بگیریم می توانیم به نقطه خودکفایی برسیم.

ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صادرکننده گوشت قرمز را داریم

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس تاکید کرد: اگر بتوانیم در بحث اصلاح نژاد و افزایش کیفیت دام برنامه ریزی و تلاش بیشتری داشته باشیم می توان گفت تقریبا مسیر خودکفایی در تولید گوشت را پیموده ایم و و با نتیجه نهایی فاصله زیادی نداریم.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه ما استعداد و ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صادرکننده گوشت قرمز را داریم،گفت: ارتقای کیفیت در این زمینه بسیار اهمیت دارد و اگر بتوانیم نژاد دام‌های موجود را اصلاح کنیم می توانیم بهره وری را افزایش دهیم.

صادرکننده دائمی دام باشیم نه صادر کننده فصلی

وی با تاکید بر ضرورت تلاش بیشتر در زمینه اصلاح نژاد دام و تحقیقات مربوط به آن گفت: در حال حاضر چنین تلاش هایی شروع شده و آثار آن را هم می بینیم، اما این موضوع انتهایی ندارد و همچنان باید این مسیر را ادامه داد و باید توسعه عمودی در دام را طی کنیم تا صادرکننده دائمی دام باشیم نه صادر کننده فصلی.

برچسب ها

اخبار برگزیده، گوشت