بررسی وضعیت معادن زغال سنگ کشور

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وضعیت معادن زغال سنگ کشور را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: در ایران ، ورود زغال سنگ به چرخه انرژی، با احداث شرکت ذوب آهن اصفهان و به منظور تامین کک مورد نیاز کوره بلند همزمان انجام شده است. به طوری که در ابتدا صرفه اقتصادی معادن زغال در چرخه تولید فولاد مورد ارزیابی قرار می گرفت، ولی پس از واگذاری شرکت ذوب آهن در راستای اجرایی کردن سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی و عدم واگذاری معادن زغال سنگ دولتی، همچنین نبود استراتژی مدون برای حمایت هدفمند از معادن زغال بخش خصوصی، به تدریج بخش زغال کشور دچار مشکلات عدیده مالی و کیفی شد که همچنان ادامه دارد. با توجه به وضعیت خاص این بخش به لحاظ نیروی کارگری و نیاز ذوب آهن به زغال فرآوری شده ، ضروری است در قالب یک استراتژی مدون و بلندمدت اقداماتی همچون؛ حمایت موثر برای مکانیزاسیون معادل کنونی دارای پتانسیل ، ایمن سازی معادن زغال حال حاضر ، کاهش قیمت تمام شده معادن زغال سنتی و اعطای تسهیلات هدفمند برای نوسازی ماشین آلات ظرف مدت حداکثر یک سال صورت پذیرد.به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: در ایران ، ورود زغال سنگ به چرخه انرژی، با احداث شرکت ذوب آهن اصفهان و به منظور تامین کک مورد نیاز کوره بلند همزمان انجام شده است. به طوری که در ابتدا صرفه اقتصادی معادن زغال در چرخه تولید فولاد مورد ارزیابی قرار می گرفت، ولی پس از واگذاری شرکت ذوب آهن در راستای اجرایی کردن سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی و عدم واگذاری معادن زغال سنگ دولتی، همچنین نبود استراتژی مدون برای حمایت هدفمند از معادن زغال بخش خصوصی، به تدریج بخش زغال کشور دچار مشکلات عدیده مالی و کیفی شد که همچنان ادامه دارد. با توجه به وضعیت خاص این بخش به لحاظ نیروی کارگری و نیاز ذوب آهن به زغال فرآوری شده ، ضروری است در قالب یک استراتژی مدون و بلندمدت اقداماتی همچون؛ حمایت موثر برای مکانیزاسیون معادل کنونی دارای پتانسیل ، ایمن سازی معادن زغال حال حاضر ، کاهش قیمت تمام شده معادن زغال سنتی و اعطای تسهیلات هدفمند برای نوسازی ماشین آلات ظرف مدت حداکثر یک سال صورت پذیرد.

برچسب ها

اخبار پژوهشی، ایمن سازی معادن زغال، وضعیت معادن زغال سنگ