مبلغی در دیدار مدیر مرکز امام غزالی مسجد بزرگ پاریس:

بازتعریف روابط بشری بر اساس مشترکات اخلاقی ادیان ضروری است

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز لازم است اردوگاه اسلام شامل شیعه و سنی در صف واحدی، اردگاه مسیحیت را به کوشش مشترک جهت "تقویت اخلاق در جهان" دعوت کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی در دیدار دکتر جلول محمد صدیقی مدیر مرکز امام غزالی مسجد بزرگ پاریس با اشاره به اینکه چنین دعوتی اگر صورت گیرد چند فایده در بر دارد، گفت: یک فایده این است که روابط بشر از حیث زندگی، بیش از گذشته در هم تنبیده شده، و چنین وضعیتی زندگی بشر را به بازتعریف و بازسازی مبتنی بر مشترکات اخلاقی نیازمند کرده است.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: دعوت به اخلاق ادیانی خود؛ مصداق دعوت به کلمه" سواء" است که قران ما را به دعوت کردن اتباع ادیان نسبت به آن فراخوانده است.

وی ادامه داد: فایده سوم غبار زدایی از چهره اسلام ناب محمدی است که متاسفانه این چهره در اثر رفتارهای سلفی های تندرو در نزد جهانیان بد نشان داده می شود.

گفتنی است مبلغی برای پاره ای نشست ها، سخنرانی ها و دیدارها به پنج کشور فرانسه، ایتالیا، سوئد، بلژیک و واتیکان سفر کرده است.

دیدار با دکتر جلول محمد صدیقی در پاریس پایتخت کشور فرانسه صورت گرفت و قرار است ایشان سخنرانی مهمی را در جمع مسلمانان واتیکان نیز انجام دهد.
 

برچسب ها

اخبار برگزیده