بررسی قابلیت های منطقه ای مبتنی بر اقتصاد دریا محور 4- تجارت، بنادر و کشتیرانی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مسائل مربوط به حوزه تجارت، بنادر و کشتیرانی را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام داشت: حدود یک سوم مرزهای کشور را مرزهای آبی دریایی تشکیل می دهد و لذا نمی توان به امر فعالیت های بندری و کشتیرانی بی توجه بود، زیرا برای کشوری که مرزهای طولانی آبی دارد و دسترسی به آب های آزاد امکانپذیراست، رونق کشتیرانی و تجارت دریایی ضروری است. از این رو باید به نقاط ضعف و قوت این بخش توجه کامل شود و با برنامه ریزی صحیح بتوان از جایگاه واقعی دریاهای خلیج فارس، عمان و خزر بهترین استفاده را کرد. لزوم افزایش سهم دریا از تولید ناخالص داخلی با توجه به سیاست دریا محوری باید از مهمترین دلمشغولی های مسئولان نظام باشد که با برنامه ریزی می توان به اهداف آن دست یافت.
این گزارش افزود: در حالی که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا 50 درصد است، اما این رقم در کشور ایران با وجود بیش از سه هزار کیلومتر نوار ساحلی فقط 2 درصد است. این در حالی است که ظرفیت های عظیمی برای ترانزیت کالای کشورهای آسیای میانه از بنادر ایران وجود دارند که این ظرفیت ها به طور کامل استفاده نمی شوند. در این بخش از گزارش سعی شده است به موضوع فعالیت های بندری کشور و مقایسه آنها با بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس ، دریای عمان و خزر مقایسه شود و برای بهبود فعالیت های بندری و کشتیرانی معضلات، فرصت ها، تهدیدها و راهکارهای برون رفت از آن مورد بررسی قرار گیرند.
 

برچسب ها

اخبارپژوهشی، اقتصاد دریا محور، بهبود فعالیت های بندری و کشتیرانی، تجارت، بنادر و کشتیرانی