استراتژی نظامی جدید چین؛ ابعاد و پیامدهای منطقه ای و بین المللی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ابعاد و پیامدهای منطقه ای و بین المللی استراتژی نظامی جدید چین را تحلیل و بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام داشت: چین به مثابه قدرت نوظهور با داعیه های هژمونیک به دنبال احراز موقعیت و جایگاه مطلوب خود است لذا استراتژی گام به گام متوازن سازی منابع قدرت را در پیش گرفته است. این کشور با توجه به اختلافات تاریخی و ژئوپلیتیک ، همواره در برابر کشورهای همسایه جانب احتیاط را حفظ کرده و از این رو ، پکن با نگاه به نگرانی های همسایگان به تدوین و اعلام برنامه های نظامی و استراتژیک خود مبادرت ورزیده است. در همین راستا، بودجه نظامی چین با نوسان به تدریج افزایش یافته، به گونه ای که در سال 2015 به میزانی بیش از بودجه نظامی کل منطقه بالغ شده است.

این گزارش می افزاید: انگیزه های اصلی پکن در تدوین استراتژی نظامی 2015 را می توان در ارزیابی استراتژیست های چینی از ضعف نظامی کشور، آماده سازی خود برای مقابله با اختلافات سرزمینی و ژئوپلیتیک ، مقابله با تهدیدهای امنیتی آمریکا و گسترش نفوذ جهانی جستجو کرد. این انگیزه ها و برنامه های مبتنی بر آن با واکنش منفی سایر کشورها از جمله بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به ویژه آمریکا مواجه بوده است. از نتایج مهم این نگرانی ها باید به تحکیم هم پیمانی استراتژیک میان آمریکا و بازیگران منطقه ای اشاره کرد. آمریکا در این راستا استراتژی موازنه سازی مجدد با هدف مهار چین و در عین حال مشارکت با این کشور را در پیش گرفته و چین نیز قدرت یابی نظامی به موازات قدرت یابی اقتصادی را پیشه ساخته تا نظمی جدید در منطقه با محوریت نقش آفرینی سیاسی، امنیتی و اقتصادی گسترده تر خود را درافکند و حوزه نقش آفرینی خویش را به فراسوی منطقه بسط دهد.
 

برچسب ها

اخبارپژوهشی، اختلافات تاریخی، استراتژی نظامی جدید چین، تحکیم هم پیمانی استراتژیک، متوازن سازی منابع قدرت، نقش آفرینی سیاسی