اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح حفاظت و صیانت از جنگل ها»

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را دربارة «طرح حفاظت و صیانت از جنگل ها» اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر زیربنایی این مرکز اعلام داشت: جنگل ها از منابع مهم تنوع زیستی در دنیا هستند که متاسفانه این منابع در کشور ما به دلایلی از جمله افزایش جمعیت، بهره برداری مفرط از جنگل ها، واگذاری عرصه های منابع طبیعی برای فعالیت های تولیدی و عمرانی، عدم آگاهی از اهمیت و نقش جنگل ها و... رو به نابودی می روند. هر چند در خلال چند دهه اخیر جنگل ها با استفاده از روش های علمی تحت مدیریت قرار گرفته و بعضا نیز در سطوح وسیع اقدام به جنگل کاری شده است، اما به دلایل متعدد روندهای تخریبی همچنان ادامه داشته وتخریب جنگل ها در کشور همچنان به عنوان یکی از مهمترین بحران های هزاره سوم مطرح است. وضع قوانین و مقررات و حقوق منابع طبیعی به منزله نقطه اتکا و ابزاری موجه و مطمئن برای اعمال مدیریت خردمندانه و تحقق اهداف و اجرای برنامه های حفاظتی همگان با توسعه تلقی می شود.

در بخشی از این گزارش آمده است: در حال حاضر روند ارزیابی جایگاه زیربخش جنگل در قوانین برنامه های عمرانی و توسعه کشور نشان می دهد که به دلیل مشکلات نسق و ممیزی مراتع و جنگل های کشور که ناشی از ضعف در کارآمدی قوانین است تخریب شدیدی بر جنگل های کشور وارد شده است و ادامه این تخریب ها با این روند شتابان باعث نابودی کل جنگل های کشور تا 60 سال آتی خواهد شد. زیرا در سه دهه اخیر 33 درصد کل جنگل های کشور تخریب شده اند و میانگین پوشش جنگلی کشور به میزان قابل توجهی کمتر از متوسط جهانی است. لذا تصویب ماده واحده ای که بهره برداری از جنگل های کشور را متوقف نماید ، ضروری است.

بنابراین کلیات طرح پیشنهادی مثبت و مورد تایید است، اما نیاز است در ماده واحده و تبصره های آن بازنگری صورت گیرد. به نظر می رسد باید رویکرد سیاستگذاری و مدیریت در جنگل های شمال به طور کلی مورد تجدیدنظر اساسی قرار گرفته و ضمن توقف بهره برداری بی رویه، با تعمیق نقش جنگل ها در مجموعه سیاست های کلان کشور با مشارکت مردم و تنفیذ نقش مسئولانه به جوامع محلی نسبت به حفظ و صیانت باقیمانده جنگل های کشور همت گمارد.

با توجه به اینکه 25درصد مصرف کل چوب کشور از طریق جنگل های شمال تامین می شود، لذا چنانچه هدف، توقف قطع درختان و بهره برداری صنعتی از آنها باشد، از آنجا که جایگزینی آن ها از طریق واردات به دلیل امکان ورود آفات و بیماری ها از کشورهای مبدا مشکل آفرین خواهد بود، لذا برای تامین نیاز داخل ضروری است قرنطینه ای ویژه در مبادی ورودی با مشارکت سازمان حفظ نباتات و نظارت سازمان جنگل ها تاسیس شود.

توصیه می شود که در جنگل کاری ها به منظور حفظ و توسعه تنوع زیستی و بهبود وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک هر منطقه گونه های بومی آن منطقه در اولویت باشند و کاشت سوزنی برگان فقط در شرایط خاص و به همراه اهداف خاص با مطالعه دقیق اکوسیستم منطقه انجام شود.
 

برچسب ها

اخبارپژوهشی، بهره برداری مفرط از جنگل ها، جنگل های از منابع مهم تنوع زیستی، جنگل های شمال، طرح حفاظت و صیانت از جنگل ها