سازمان های بین المجالس منطقه ای ، فرامنطقه ای و جهانی (1) اتحادیه بین المجالس ، کنفرانس روسای پارلمان های دنیا

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان های بین المجالس منطقه ای، فرامنطقه ای و جهانی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران با نقش آفرینی در مجامع پارلمانی جهانی مانند اتحادیه بین المجالس و کنفرانس روسای پارلمان های دنیا و ابتکار عمل در ایجاد نهادهای نمایندگی به عنوان مهمترین ابزار دیپلماسی پارلمانی از قبیل تاسیس اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی(PUIC) یا مجامع پارلمانی منطقه ای مانند مجمع مجالس آسیاسی(APA) تلاش کرده از ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی چند جانبه نیز برای ایفای نقش امنیت آفرین در عرصه بین المللی استفاده کند.

یکی از ظرفیت های بالقوه دیپلماسی پارلمانی سازمانی، مشارکت فعال هوشمندانه در اجلاس های بهاره و پاییزه اتحادیه بین المجالس و کنفرانس روسای پارلمان های دنیاست.

موضوعات مطروحه در اتحادیه بین المجالس نشان می دهند بخشی از آنها مانند موضوعات زیست محیطی از دغدغه های ملی اند. موضوعاتی مانند تروریسم و حقوق بشر از چالش های فراروی ایران و غرب و موضوعات مرتبط با منع اشاعه و خلع سلاح نیز از موضوعات مهم پس از توافقنامه هسته ای مورخ 23 تیرماه 1394 اند. در نتیجه اتحادیه بین‌المجالس دنیا مهمترین مرجع سازمانی برای کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دیپلماسی رسمی و تقویت کد راهبردی ایران در شطرنج سیاسی منطقه ای و جهانی است. در نتیجه لازم است گروه بین المجالس جمهوری اسلامی برای حضور مقتدرانه در اجلاس های آتی ، موضوعات را در چهار گروه ذیل تفکیک و در قبال هریک از آنها با برنامه ورود کند:

گروه اول – موضوعات مرتبط با ارزش های بشر دوستانه
در این بخش توصیه می شود گروه بین المجالس با همفکری کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، مواردی چون دفاع از مبانی حقوق بشر اسلامی، نقش بارز زنان در الگوی حکومتی جمهوری اسلامی ایران ، مقابله با اسلام ستیزی و برقراری تعامل سازنده بین ادیان و تمدن های مختلف را مورد توجه قرار دهد. در این گروه، حضور بانوان نمایندکه بر حقوق بشر اسلامی نیز اشراف داشته باشند حائز اهمیت است.

گروه دوم – موضوعات مرتبط با گونه های مختلف تروریسم
علی رغم اهمیت مسائلی چون مقابله با تروریسم و افراط گرایی و نیز موضوع فلسطین که از عمده ترین پیشنهادهای مطروحه کشورهای اسلامی محسوب می شوند، اما نگرانی عمیق جامعه جهانی از خطر گسترش داعش می تواند نشست های آتی اتحادیه بین المجالس را تحت تاثیر قرار دهد.

توصیه می شود گروه بین المجالس مجلس شورای اسلامی در این بخش مواردی همچون نحوه مقابله با افراط گرایی ، مقابله با خشونت های فرقه ای – قبیله ای، خنثی سازی پدیده رو به رشد «تروریسم هویتی» ، مقابله با پولشویی و شاخص گذاری گونه های مختلف تررویسم و اجتناب از رفتارهای دوگانه در قبال آن را مورد توجه قرار دهد.

گروه سوم – تسریع روند تنش زدایی در مرحله پسامذاکرات هسته ای
بخشی از نگاه استراتژیک گروه بین المجالس مجلس شورای اسلامی لازم است به سمت کمک به نهادهای اجرایی برای خروج از چالشها و موانع پس از توافقنامه هسته ای متمرکز شود. در این میان توجه به مقولاتی مانند خلع سلاح هسته ای فراگیر در خاورمیانه، تحقق توسعه پایدار ، تبادل تجارب پیرامون نحوه مقابله با فساد، بهره گیری از دانش سایر پارلمان ها در بخش نظام بودجه ریزی، بخشی از مواردی اند که می توانند بستر کمک پارلمان ها به دستگاه های اجرایی و قضایی را فراهم کنند. تجارب گروه بین المجالس مجلس شورای اسلامی و تجمیع تجارب سایر پارلمان ها متناسب با شرایط بومی کشور می تواند به صورت مستقیم در مسیر معاضدت فکری به دولت یازدهم در شرایط بسامذاکرات و پسا تحریم ها موثر باشد.

گروه چهارم – موضوعات مرتبط با دیپلماسی پارلمانی سازمانی
در این گروه، نمایندگان عضو گروه بین المجالس مجلس شورای اسلامی لازم است مسیر رایزنی های خود را به سمتی کاتالیزه کنند که ثمره آن تحکیم پل ارتباطی اتحادیه بین المجالس با سازمان های پارلمانی منطقه ای و فرامنطقه ای باشد که در آنها جمهوری اسلامی ایران مشارکت فعال دارد و از مصادیق آن می توان به مجمع مجالس آسیایی و اتحادیه بین المجالس اسلامی اشاره کرد.

نحوه تبادل یافته های تجربی – علمی بین سازمان های بین المجالس منطقه ای ، چگونگی بهره گیری از بانک اسناد و مشروح صورتجلسات اتحادیه بین المجالس نیز در این گروه قرار می گیرند.

توصیه می شود گروه بین المجالس مجلس شورای اسلامی ضمن تفکیک رایزنی های دیپلماتیک در چهار گروه فوق الذکر، تمهیدات و تدابیر لازم برای شاخص گذاری و بهبود فرآیندهای نظام قانونگذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی با بهره گیری از تجارب سایر پارلمان ها ، انتقال و بومی سازی یافته های تجربی اتحادیه بین المجالس به سازمان های بین المجالس منطقه ای و فرامنطقه ای در راستای تقویت همگرایی پارلمانی و بهره گیری از تجارب نمایندگان ادوار عضو گروه بین المجالس را نیز مورد توجه قرار دهد.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، تقویت همگرایی پارلمانی، سازمان های بین المجالس، مرحله پسامذاکرات هسته ای، مشارکت فعال هوشمندانه، کنفرانس روسای پارلمان های دنیا