بررسی عملکرد مجلس نهم در حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی (از ابتدا تا پایان اجلاس سوم)

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چگونگی عملکرد مجلس نهم در حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با بیان این مطلب که در گزارش خود عملکرد مجلس شورای اسلامی را در دو حوزه تقنین و نظارت در حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی مورد بررسی قرار داده است، افزود: در حوزه تقنین منظور از رفاه و بیمه های اجتماعی، طرح ها و لوایحی است که برای قانونگذاری یا اصلاح و تنقیح قوانین پیشین در خصوص مسائل بیمه های اجتماعی مانند بیمه بیکاری، مشاغل سخت و زیان آور، بودجه صندوق های بیمه اجتماعی ، اصلاح قوانین صندوق های بیمه اجتماعی، بیمه اقشار خاص، نقل و انتقال سوابق بیمه ای، بازنشستگی و غیره، مواردی در خصوص اصلاح قانون کار، لوایح بودجه و نیز قوانین عام تری که در حوزه رفاه و تامین اجتماعی موادی را در خود گنجانده اند که این طرح ها و لوایح غالبا پس از بررسی و تایید در کمیسیون های تخصصی، در صحن مجلس به رای گذاشته می شوند.

در دوره زمانی مورد نظر این گزارش، 39 طرح و لایحه در حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی بررسی شدند که از این تعداد 17 طرح و لایحه تصویب و به دولت ابلاغ شده اند و سهم طرح ها و لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی نسبت به کل طرح ها و لوایح مصوب حدود 13 درصد بوده است. کل طرح ها و لوایح مصوب در دوره نهم نیز 127 طرح و لایحه می باشد.

این گزارش می افزاید: نمایندگان مجلس نهم، 24 طرح را به مجلس تقدیم کردند که تعداد 10 طرح پذیرفته و به قانون تبدیل شده است و هیئت وزیران 15 لایحه به مجلس تقدیم کرد که از این تعداد 7 لایحه تاکنون به تصویب مجلس رسیده است. در بخش نظارت نیز عملکرد مجلس بیشتر در دو حیطه مد نظر قرار گرفته است؛ یکی گزارش تحقیق و تفحص و دوم سوال از وزرا. در این دوره مهمترین گزارش تحقیق و تفحص ، در خصوص سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است که هم اکنون برای صدور احکام قضایی در قوه قضائیه در دست بررسی است. همچنین گزارشی در خصوص عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری در کمیسیون اجتماعی در دست بررسی است. در بخش سوال از وزرا هم 82 سوال در موضوعات مختلف طرح شده اند.
 

برچسب ها

اخبارپژوهشی، تحقیق و تفحص، رفاه و بیمه های اجتماعی، عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری