اسماعیل نیا:

نرخ خرید تضمینی گندم باید 1500 تومان باشد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نامه ای جهت ارسال به وزیر جهاد کشاورزی تنظیم شده است، گفت: برای تقویت بخش کشاورزی و افزایش تمایل کشاورزان به کاشت باید نرخ خرید تضمینی گندم 1500 تومان بسته می شد.

 خانه ملت؛ محمد اسماعیل‌نیا در واکنش به قیمت 1270 تومانی خرید تضمینی گندم در سال آینده گفت: برای تقویت بخش کشاورزی و افزایش تمایل کشاورزان به کاشت باید نرخ خرید تضمینی گندم 1500 تومان بسته می شد.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توجیه دولت برای نرخ 1270 تومانی خرید گندم پایین بودن نرخ جهانی گندم است، افزود: زمانی که ما نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم اعتراض داشتیم نرخ جهانی آن 2 برابر ایران بود.

عملکرد در هکتار و بهره‌وری باید افزایش یابد

اسماعیل نیا با بیان اینکه این نرخ تنها زمانی قابل دفاع است که عملکرد در هکتار و بهره وری افزایش یابد، ادامه‌ داد: وزارت کشاورزی باید کشاورز را از لحاظ بذر اصلاح شده، حاصلخیز شدن خاک، تقویت مکانیزاسیون و بحث های ترویجی، آموزشی و سیستم های آبیاری حمایت کند، تا عملکرد در هکتار افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه کشاورز برای اینکه تأمین معاش کرده باید درآمد داشته باشد، تصریح کرد: تنها محل درآمد کشاورز از راه کشاورزی صورت می گیرد و با این شرایط باید قیمت برای خرید تضمینی گندم 1500 تومان باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نامه ای جهت ارسال به وزیر جهاد کشاورزی تنظیم کرده است، اظهار داشت: در این نامه تمام پیش شرط ها برای این نرخ خرید تضمینی ذکر شده است، که با داشتن این شرایط نرخ اندکی قابل پذیرش می شود./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اعتبارات کشاورزی، خرید تضمینی گندم، نرخ خرید تضمینی گندم، واردات گندم، کشت گندم