میرمرادزهی تأکید کرد:

هنوز نیازی به واردات گندم احساس نشده است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با رد واردات گندم آلوده به کشور، گفت: هر نوع وارداتی به کشور با گواهی سلامت و تأییدیه های سازمان استاندارد همراه است.

 خانه ملت؛ هدایت الله میرمرادزهی با اشاره به برخی زمزمه ها مبنی بر واردات گندم آلوده به کشور، گفت: با توجه به اینکه هنوز برداشت گندم در برخی از استان های کشور ادامه دارد و تمامی گندم های تولیدی خریداری نشده نمی توان درخصوص میزان کمبود این محصول و نیاز به واردات آن اظهارنظر کرد.

نماینده مردم سراوان، سوران، سیب و زابل درمجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه دستگاه های مسئول نظارت دقیقی بر واردات محصولات مختلف به کشور از حیث سلامت آنها داشته باشند، افزود: تاکنون گزارش دقیقی از واردات گندم آلوده به مجلس نرسیده است.

تأکید بر ضرورت دریافت گواهی سلامت برای گندم تولیدی و وارداتی

وی با بیان اینکه تمامی کالاهای تولید داخل و همچنین وارداتی باید گواهی سلامت داشته باشند، تصریح کرد: در خصوص واردات گندم باید گفت نیازی به واردات این محصول هنوز احساس نشده است.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با تأکید بر اینکه گندم به عنوان کالایی استراتژیک باید با خرید به موقع و تضمینی در کشور به راحتی کشت شود، گفت: برای رسیدن به خودکفایی در این محصول و بی نیازی از واردات باید انگیزه کافی در تولیدکنندگان ایجاد کرد.

وی ادامه داد: مبادی خرید و مرزهای ورود گندم درصورت نیاز مشخص بوده از این رو فرضیه واردات گندم آلوده رد می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تشدید عملکرد دستگاه های نظارتی در کشور، گفت: با توجه به جدی بودن مسئله تضمین سلامت در جامعه باید دستگاه های مسئول در این زمینه وظایف خود را به خوبی انجام دهند./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارزیابی سیاست های تجاری بخش کشاورزی، اعتبارات کشاورزی، خروج گندم، خرید تضمینی گندم، سازمان استاندارد، نرخ خرید تضمینی گندم، هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، واردات گندم، کشت گندم، گندم