بررسی مفهوم کار پیمانکاری موقت

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مفهوم کار پیمانکاری موقت را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی ضمن اعلام این مطلب که روند رو به رشد رقابت در سطح بین المللی و همراه شدن آن با جهانی سازی تاثیرات قابل توجهی بر بازار کار داشته است، افزود: همین عوامل سبب شده تا سیاست های اشتغال مورد بازنگری قرار گیرد و اشکال جدیدتر و منعطف تری از اشتغال ایجاد شود. «کار پیمانکاری موقت» به عنوان یکی از جدیدترین شکل های اشتغال، با فاصله گرفتن از رویکردهای استاندار و سنتی، انعطاف پذیری را برای بازار کار به ارمغان آورده است. برخلاف روابط استخدامی دو طرفه سنتی، کار پیمانکاری موقت سه بازیگر اصلی دارد که شامل سازمان کاربر، آژانس خصوصی استخدام و نیروی پیمانکاری می باشد.

آژانس های خصوصی استخدام یا به تعبیر سازمان بین المللی کار «دلالان انعطاف پذیری» به عنوان یکی از بازیگران اصلی این رابطه با تطبیق عرضه و تقاضای بازار کار از یک سو نیاز سازمان ها به انعطاف پذیری را تامین نموده و از طرف دیگر ، نیاز نیروهای کار به استخدام موقت را مرتفع می کند. این آژانس ها در ابتدای قرن بیستم در شیکاگو ظهور یافتند و با تصویب مقاوله نامه شماره 181 در عرصه بین المللی نیز به رسمیت شناخته شدند.

با قبول نقش مثبت آژانس ها در بازار کار باید این نکته را نیز در نظر گرفت که فعالیت ها و اقدامات آژانس های خصوصی استخدام در ارتباط با انسان ها است و از این رو از پیچیدگی ها و ظرافت های خاص خود برخوردار است. میزان انعطاف پذیری که این سبک از اشتغال برای بازار کار به ارمغان می آورد عدم امنیت شغلی و حمایت کمتر از کارگران را نیز در پی داشته است. ماهیت سه وجهی این سبک از اشتغال با تفکیک نمودن استخدام کننده نیروی کار و استفاده کننده نیروی کار سبب شده تا نیروهای پیمانکاری بیشتر از کارکنان دائمی (که دارای رابطه دو طرفه سنتی هستند) در معرض آسیب قرار گیرند و لذا موقعیت حساس تری داشته باشند. بدیهی است تمامی این عوامل دست در دست یکدیگر داده تا استفاده از این سبک از اشتغال را دچار چالش و آسیب نماید. مروری بر اسناد و گزارش نهادهای بین المللی حکایت از تلاش برای رفع این آسیب ها داشته و در حقیقت نشان از ورود رویکردهای جهانی به سمت و سویی دارد که در کنار تنظیم گری های صورت گرفته در خصوص شفاف شدن نقش آژانس ها، حقوق نیروی کار نیز مورد صیانت قرار گیرد. به عبارتی رویکردهای جهانی گرایش به رویکردی که اصطلاحا «انعطاف پذیری و امنیت توامان» نامیده می شود ، دارند.

به کارگیری این سبک از اشتغال در کشور ما نیز همچون سایر کشورهای جهان با چالش هایی مواجه شده و این موضوع را تبدیل به یک مسئله اجتماعی و دغدغه ای برای سیاستمداران کرده است. در همین راستا با توجه به مشکلات عدیده ای که در زمینه به کارگیری این سبک از اشتغال وجود داشت کار مطالعه «شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی» آغاز شد. مطالعه با این هدف صورت گرفت که با اتکا به دستورات بین المللی و آموزه سایر کشورها پیرامون کار پیمانکاری موقت، راهکارهایی منطقی را به منظور برقرار کردن توازن میان نیاز به انعطاف پذیری بازار کار (از طریق شرکت های پیمانکاری) و حمایت از حقوق نیروی پیمانکاری ارائه داده و به عبارتی انعطاف پذیری وامنیت را به صورت توامان محقق سازد.

بر این اساس سلسله گزارش هایی در این خصوص تدوین شده که اولین آنها با هدف آشنایی با کار پیمانکاری موقت است. در این گزارش پس از آشنایی با ماهیت و مفهوم کار پیمانکاری موقت مروری کلی بر توسعه صنعت کار پیمانکاری موقت در سطح جهان صورت گرفته و این بخش بر اساس تاریخچه ، تنظیمات بین المللی و منطق استفاده از این کار تنظیم شده است.

 

برچسب ها

اخبارپژوهشی، اقدامات آژانس های خصوصی، انعطاف پذیری و امنیت توامان، بررسی مفهوم کار پیمانکاری موقت، دلالان انعطاف پذیری، شفاف شدن نقش آژانس ها