منصوری آرانی:

تشریح سازوکار نظارت کمیسیون امنیت بر اجرای برجام

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون امنیت ملی به صورت مستمر اجرای برجام را رصد خواهد کرد و اینگونه نیست که در صورت مشاهده مشکلی در اجرای برجام منتظر ارائه گزارش 3 ماهه وزیر خارجه به مجلس باشد بلکه در صورت وجود مشکل از وزیر خارجه توضیح خواهد خواست.

خانه ملت؛ عباسعلی منصوری آرانی به تصویب ساز و کار نظارت بر اجرای برجام از سوی کمیسیون ملی و سیاست خارجی مجلس طی هفته آینده اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه اعضای کمیسیون امنیت ملی موظف به نظارت بر اجرای برجام شدند این کمیسیون رفتارهای تمام نهادهایی که به شکلی متأثر از اجرای برجام هستند از قبیل بانک مرکزی، کشتیرانی، هواپیمایی و وزارت اقتصاد را رصد خواهد کرد.

نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس با تأکید بر اینکه کاملاً رفتارها را نظارت خواهیم کرد تا طبق تعهداتمان در برجام باشد تصریح کرد: در صورتی که غفلتی در زمینه اجرای درست برجام داشته باشیم ممکن است خساراتی بر کشورمان وارد شود که جبرانش مشکل باشد به دلیل اینکه برجام راهبردی ست که مزایا و خساراتش بزرگ است.

منصوری آرانی ادامه داد: باید از آنچه دستاورد ما درمورد برجام محسوب می شود صیانت کنیم تا چیزی فراتر از تعهداتمان عمل نکنیم. به همین دلیل کمیسیون امنیت ملی به صورت مستمر اجرای برجام را رصد خواهد کرد و اینگونه نیست که در صورت مشاهده مشکلی در اجرای برجام منتظر ارائه گزارش 3 ماهه وزیر خارجه به مجلس باشد بلکه در صورت وجود مشکل از وزیر خارجه توضیح خواهد خواست.

این عضو کمیسیون امنیت و ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در صورتی که مشکل خاصی در اجرای برجام به وجود نیاید وزیر خارجه هر 3 ماه در کمیسیون امنیت ملی حاضر شده و گزارش ارائه خواهد داد اما در هر صورت باید بر این نکته تأکید کرد که ارائه گزارش به صورت 3 ماه یکبار نافی بخش نظارت مستمر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیست.
 

برچسب ها

اثرات اجرای برجام در بخش صنعت، پتروشیمی و معدن کشور، اخبار برگزیده، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، سازمان هواپیمایی، سازمان هواپیمایی کشور، هواپیما، وزارت اقتصاد، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزیر امور خارجه، کمیسیون امنیت، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی