مقایسة تطبیقی نحوة حمایت کشورهای دارای معادن زغال سنگ از صنعت معدنکاری زغال

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چگونگی حمایت کشورهای دارای معادن زغال سنگ از صنعت معدنکاری زغال را مورد مقایسه تطبیقی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که صنعت استخراج و فرآوری زغال سنگ در جهان پس از ظهور منابع انرژی هیدروکربوری و دیگر انرژی های پاک و تجدیدپذیر، به عنوان یکی از صنایع تقریبا زیان ده در کشورهای دارای منابع و ذخایر زغال سنگ تبدیل شده است، افزود: با توجه به برخی ویژگی های استراتژیک این ماده معدنی ، همچنین اراده کشورهای دارنده منابع بر استخراج آن به عنوان یکی از منابع ارزان انرژی، حمایت دولت ها در قالب های مختلف از چرخه این صنعت همچنان ادامه یافت.

این گزارش می افزاید: با نگاهی به نوع حمایت های کشورهای دارنده معادن زغال می توان دریافت که تقریبا همه کشورهای مورد بررسی ، برای ادامه بقای این صنعت اقدام به حمایت های مالی از طریق اعطای وام های کم بهره با پشتوانه دولتی، اعطای اعتبار توسط آژانس های اعتبار صادراتی، اعطای وام های مختلف با عاملیت بانک های دولتی ، حمایت از اکتشاف و استخراج زغال سنگ ، اعطای ضمانت نامه های دولتی جهت پوشش ریسک سرمایه گذاری در صنعت زغال ، تقبل هزینه های تحقیق و توسعه به کمک توانمندسازی معادن زغال ؛ حمایت از ایجاد نیروگاه های زغال سوز ، معافیت های مالیاتی و پرداخت حق بیمه کارفرما کرده اند.

با این وصف در ایران حمایت ها از صنعت زغال سنگ – که صرفا به منظور تامین خوراک ذوب آهن اصفهان شکل گرفته است – محدود به اعطای تسهیلات از طریق صندوق بیمه فعالیت های معدنی، تخفیف در حقوق دولتی معادن زغال و افزایش قیمت مصوب خرید زغال توسط ذوب آهن اصفهان بوده است.
 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، اعطای اعتبار توسط آژانس های اعتبار صادراتی، اعطای وام های مختلف با عاملیت بانک های دولتی، اعطای وام های کم بهره با پشتوانه دولتی، حمایت از اکتشاف و استخراج زغال سنگ، نحوه حمایت کشورهای دارای معادن زغال سنگ از صنعت معدنکاری زغال