آشنایی با شاخص های تحلیل استنادی در علم سنجی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان «آشنایی با شاخص های تحلیل استنادی در علم سنجی » منتشر کرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز با بیان این مطلب که علم سنجی به عنوان دانشی که در ارتباط با تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اطلاعات علمی و عوامل موثر بر آن است، به اندازه گیری شاخص هایی می پردازد که توجه به آنها برای سیاستگذاری علمی و پژوهشی در ابعاد فردی، سازمانی ، ملی و بین المللی ضروری است، افزود: تعداد مقالات علمی منتشر شده در مجلات معتبر، تعداد نیروی انسانی متخصص و مجلات معتبر هر کشور از جمله شاخص های کمی تولید علم به شمار می روند و برای محاسبه شاخص های کیفی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

این گزارش می افزاید: مهمترین شاخص های کیفی علم سنجی که بر مبنای استناد و تحلیل استنادی شکل گرفته اند عبارتند از : ضریب تاثیر، ضریب تاثیر رشته، ارزش متیو ، شاخص فوریت ، نیم عمر ارجاعات به مجله، تعداد استنادات ، شاخصh ، شاخص g و شاخص y . رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص هایی نظیر تعداد مقالات و حتی تعداد نیروی متخصص یا مجلات معتبر اگرچه نقشی غیرقابل انکار در تعیین جایگاه علمی هر کشور در مقایسه با دیگر کشورها دارد، اما به تنهایی تضمین کننده میزان کیفیت و اثربخشی علم و پژوهش نیست و اندازه‌گیری شاخص های کیفی از جمله شاخص های مرتبط با تحلیل های استنادی و تلاش برای ارتقای آنها نیز نباید از نظر دور بماند لذا اندازه گیری و انتشار شاخص های علم سنجی برای ارزیابی وضعیت تولید علم و رتبه بندی افراد، مجلات و مراکز پژوهشی ، تشویق پژوهشگران به انتشار یافته های پژوهشی خود در مجلات داخل کشور و ایجاد انگیزه و تلاش برای بهبود کیفیت، اعتبار و رتبه مجلات و دانشگاه ها بسیار ضروری است. همچنین ایجاد زیرساخت های فنی و دانشی در جمع آوری دقیق و معتبر اطلاعات علمی کشور، استخراج شاخص های مناسب علم سنجی و اندازه گیری آنها ، اتخاذ برنامه های اجرایی مناسب در خصوص همکاری و مشارکت نهادهای متولی تولید علم در کشور جهت ارائه منظم اطلاعات مورد نیاز به پایگاه های اطلاعاتی از قبیل ایرانداک و سمات ملی، تقویت نهادهای علم سنجی و ایجاد هم افزایی بین نهادهای متولی اندازه گیری شاخص های علم سنجی کشور با محوریت یک نهاد (به عنوان مثال یاپگاه ISC ) برای یکپارچه سازی اطلاعات و تحلیل و انتشار آنها، برای ساماندهی وضعیت علم سنجی کشور ضرورت دارد.
 

برچسب ها

آشنایی با شاخص های تحلیل استنادی در علم سنجی، اخبارپژوهشی، ایجاد انگیزه و تلاش برای بهبود کیفیت، تعداد نیروی متخصص یا مجلات معتبر