احمدی:

با اتمام برجام شرایط هسته ای ایران باید عادی شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای داوطلبانه و موقت پروتکل الحاقی تأکید کرد: این کنوانسیون بین المللی در نهایت در بازه زمانی برجام، می تواند موقت اجرایی شود.

خانه ملت؛ وحید احمدی در خصوص روند اجرای پروتکل الحاقی که در برجام به آن اشاره شده است، گفت: با توجه به چارچوب تعریف شده ایران به پروتکل الحاقی بعد از اجرایی شدن برجام، به صورت داوطلبانه و موقت پایبند خواهد بود اما تا اجرای این توافق بین المللی باید اقداماتی از سوی دو طرف برجام صورت گیرد.

اجرای پروتکل الحاقی بعد از انجام تعهدات اولیه دو طرف

نماینده مردم کنگاور در مجلس نهم شورای اسلامی در خصوص این اقدامات توضیح داد: با بسته شدن پرونده هسته ای ایران در شورای حکام، ایران در زمینه تغییر قلب راکتور اراک و فروش اورانیوم غنی شده اقدام کند و این اقدامات باید به تأیید آژانس بین المللی هسته ای برسد.

به گفته این نماینده در مقابل، کشورهای گروه 1+5 باید در خصوص رفع تحریم های ظالمانه ایران اقدامات لازم را بردارد تا به مرحله اجرای پروتکل الحاقی برسیم.

حداکثر بازه اجرای موقت پروتکل الحاقی

احمدی در خصوص بازه زمانی اجرای داوطلبانه و موقت پروتکل الحاقی اظهار داشت: از یک ساعت تا ده ها سال می تواند بازه زمانی موقت باشد اما از آنجایی که اجرای برجام بازه زمانی دارد نهایت اجرای موقت پروتکل الحاقی بازه زمانی برجام است.

با اتمام برجام شرایط هسته ای ایران باید عادی شود

وی تأکید کرد: با این حال اگر در حین اجرای برجام، آژانس بین المللی انرژی اتمی در اجرای پروتکل الحاقی در چارچوب تعریف شده عمل نکند، ایران می تواند به تعهد خود در ادامه اجرای برجام پایبند نباشد. قرار نیست برجام و تعهدات آن یک طرفه و آن هم تنها از سوی ایران عملیاتی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بعد از اتمام زمان اجرای برجام، شرایط فعالیت هسته ای ایران باید عادی و مانند سایر کشورهای عضو NPTباشد و بعد از این بازه زمان باید پروتکل الحاقی به تصویب برسد./

پایان پیام
 

برچسب ها

اثرات اجرای برجام در بخش صنعت، پتروشیمی و معدن کشور، اخبار برگزیده، انرژی اتمی، اورانیوم، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تحریم ها، تحریم های اقتصادی، تحریم های بین المللی، تحریم های غرب، تیم مذاکره کننده هسته ای، فعالیت هسته ای ایران، قضیه هسته ای ایران، مذاکرات هسته ای، مسئله هسته ای، پرونده هسته ای ایران، گروه 5+1