قادری تأکید کرد:

اخذ عوارض از تونل های شهری راهکاری برای کاهش آلودگی هوا

عضو کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس با بیان اینکه عوارض تونل های شهری می تواند میزان ترافیک کلان شهرها را کاهش دهد، گفت: اخذ عوارض تونل های شهری راهکاری برای کاهش آلودگی هواست.

 خانه ملت؛ جعفرقادری درباره اخذ عوارض در تونل‌های شهری، خاطرنشان کرد: اخذ عوارض از تونل‌های شهری می تواند زمینه ساز جایگزین شدن وسایل نقلیه عمومی به جای خودرهای تک سرنشین در پایتخت و کلان شهرها باشد.

اخذ عوارض از تونل های شهری درصد آلودگی در کلانشهرها را کاهش می دهد

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت می تواند هزینه‌هایی که از عوارض تونل‌های شهری دریافت می کند را خرج توسعه وسایل همگانی در سیستم حمل ونقل کشوری بکند، تصریح کرد: با توسعه سیستم همگانی حمل و نقل می توانیم سلامت هوا را نیز درکشور کنترل کنیم و این در حالی است که اگر اخذ عوارض از تونل های شهری را اجرایی می کردیم، بطور حتم درصد آلودگی در کلانشهرها کاهش می یافت.

قادری ادامه داد: وسایل نقلیه عمومی در کشور باید از نظر کمی-کیفی توسعه یابند؛ زیرا بدیهی است که اگر بخواهیم با پارامترهای اقتصادی سرو سامانی به وضعیت حمل ونقل در کشور بدهیم یکی از مناسب ترین راهکارها اخذ عوارض شهری است که از رفت و آمد های غیراصولی در کلانشهرها جلوگیری می کند.

نماینده مردم شیراز درادامه درباره دیرکرد خودروسازان در زمان تحویل خودروهای قسطی، خاطرنشان کرد: خودرو سازان باید برطبق زمانی که در قرارداد با مشتری توافق کردند خودرو را تحویل دهند و در غیر این صورت باید عواقب جانبی این دیرکرد را بپذیرند و در رفع آن مشتری را راضی کنند.

سازمان حمایت از مصرف کننده باید در راستای حقوق مشتریان خودرو ورود کند

وی با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف کننده باید در راستای حقوق مشتریان خودرو ورود کند، تأکید کرد: سازمان حمایت از مصرف کنند مدافع کاملی برای احقاق حقوق مصرف کننده نیست و انتظار می رود با تدابیر خاصی قدرتمندتر در این عرصه حضور بعمل آورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس، یادآورشد: اگر مشتریان خودرو اقساط را در زمان مقرر پرداخت نکنند جریمه می‌شوند و به همین علت خودروسازان هم اگر در راستای تحویل خودرو طبق قرارداد عمل نکردند، باید با راهکارهای اقتصادی مشتریان را راضی کنند./

پایان پیام


 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اخذ عوارض، توسعه حمل و نقل، حمل و نقل، عوارض، عوارض شهرداری، پرداخت عوارض، کمیسیون برنامه، کمیسیون برنامه و بودجه