نگاهی به مشارکت بخش خصوصی و دولتی در بخش بیمارستانی با تاکید بر بیمارستان های زنجیره ای

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موضوع مشارکت بخش خصوصی و دولتی در بخش بیمارستانی را با تاکید بر بیمارستان های زنجیره ای بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با بیان این مطلب که مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی در ساخت و مدیریت بیمارستان های دولتی، راهکاری نوین در کنترل هزینه ها و افزایش سطح خدمات است، افزود: این مشارکت الگوهای گوناگونی داشته که هر کدام درجات متفاوتی از بار مسئولیت و خطرپذیری را بر عهده طرفین می گذارد. به طور کلی در تمامی این روش ها، در قالب قراردادی بلندمدت میان بخش دولتی و غیر دولتی با به اشتراک گذاردن خطرات و منافع، اقدام به ارائه خدمات به عموم مردم دنبال می شود. از مصادیق رایج و کارآمد این نوع مشارکت می توان از اداره بیمارستان ها توسط یک گرداننده بیمارستان (Hospital Operator) نام برد. در این طرح مجموعه ای از چند بیمارستان تحت اختیارتام مدیریتی یک گرداننده بیمارستان (Hospital Operator)در می آیند و در ازای آن چنین سازمانی به وزارت بهداشت متعهد می شود به شاخص ها و اهداف کمی و کیفی تعیین شده از سوی وزارت متبوع در دو بعد آموزشی و درمانی پاسخگو باشد، بدون اینکه تعرفه ها تغییر کنند.

بر اساس تئوری اقتصادی موجود، به کارگیری این روش موجب کاهش ریسک سرمایه گذاران و جلب حمایت آنها برای سرمایه گذاری در حوزه سلامت و بازگشت سود حاصل به بخش سلامت و در مجموع کیفیت خدمات ارائه شده بهتر و هزینه آنها کمتر می شود. هر چند الگوهای موفقی ای این طرح در دنیا وجود دارد و در متن گزارش نیز به آنها اشاره شده است اما نتایج برخی مطالعات انجام شده، رابطه مستقیم بین راه اندازی بیمارستان های زنجیره ای و کاهش قیمت و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران را رد می کند. لذا لازم است قبل از هرگونه اقدام اجرایی جدی و در مقیاس بزرگ ، مطالعات بیشتری برای انتقال تجربیات موسسات موفق با لحاظ کردن فرهنگ حاکم بر بازار سود و سرمایه ایران ، ذینفعان طرح ، قوانین و مقررات موجود و... انجام شود. چرا که اگر مدلی در کشوری مثل ژاپن موفق باشد الزاما در ایران پاسخگو نخواهد بود و بالعکس.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، ارتقای کیفیت خدمات، مشارکت بخش خصوصی و دولتی در بخش بیمارستانی، کاهش ریسک سرمایه گذاران، کاهش قیمت