قادری تأکید کرد:

حذف صفر از پول به صلاح نیست

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه درحال حاضر حذف صفر از پول ملی اثرات نامطلوبی بر اقتصاد پولی کشور دارد، گفت: اگر قرار باشد صفر از پول ملی حذف شده و بعد با تشدید نرخ تورم قیمت ها افزایش یاید پول ملی بی ارزش می شود.

خانه ملت؛ جعفر قادری با اشاره به برخی زمزمه‌ها مبنی بر حذف صفر از پول ملی، گفت: حذف صفر از پول ملی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور به صلاح نیست.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فراهم بودن زیرساخت‌هایی چون کاهش نرخ تورم برای عملیاتی کردن حذف صفر از پول ملی ضروری است، افزود: زمانی که نرخ تورم تک رقمی شود، می‌توان درخصوص این طرح و مفید بودن آن اظهارنظر کرد.

اجرای طرح "حذف صفر از پول ملی" بعد از کاهش نرخ تورم

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه اجرای طرح "حذف صفر از پول ملی" با شرایط فعلی بدون فایده خواهد بود، تصریح کرد: اگر قرار باشد صفر از پول ملی حذف شده و بعد با تشدید نرخ تورم قیمت‌ها افزایش یابد؛ پول ملی بی ارزش می‌شود.

وی ادامه داد: در ابتدا باید شرایطی در کشور ایجاد شود که نرخ تورم کاهش یافته و بعد به سراغ حذف صفر از پول ملی برویم.

قادری تأکید کرد: اصرار روی این مهم به صلاح اقتصاد نبوده و توجیه اقتصادی ندارد.

انجام عملیات حذف صفر از پول ملی تغییرات اساسی در حوزه پولی ایجاد نمی‌کند

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: انجام عملیات حذف صفر از پول ملی در یک اقتصاد، به معنی تغییرات سطحی و روبنایی است و نمی‌توان از آن انتظار داشت که تغییرات اساسی در حوزه پولی ایجاد کند.

قادری با بیان اینکه حذف صفر از پول ملی کشورها تاریخچه بلندمدتی در کشورهای در حال توسعه دارد، تأکید کرد: باید توجه داشت حذف صفرها بدون اصلاحات اقتصادی به مهار تورم کمک نمی‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:‌ دولت برای "حذف صفر از پول ملی" باید تحقیقات بیشتری با لحاظ شرایط اقتصادی کشور داشته باشد./

پایان پیام

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، اخبار برگزیده، ارزش اقتصاد، روند نزولی نرخ تورم، طرح پیشنهادی نرخ تورم، نرخ تورم، نرخ تورم سالانه، پول ملی، کاهش نرخ تورم، کمیسیون برنامه و بودجه