قربانی:

طرح پزشک خانواده با توجه به زیرساخت ها محقق می شود

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه اجرای پزشک خانواده مانع از هدررفت منابع وزارت بهداشت می شود، گفت: بدون شک اگر ما نتوانیم این سیستم را اجرایی کنیم شاهد هدررفت هزینه ها، خروجی ناقص و عدم رضایتمندی مردم خواهیم بود.

خانه ملت؛ محمد حسین قربانی با یادآوری اجرایی نشدن طرح پزشک خانواده، افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه بر اجرای پزشک خانواده تأکید شده است لذا برای آنکه بتوان سیستم حوزه سلامت را از انحراف بودجه ای نجات داد و این اعتبارات را سازماندهی کرد، راهی جز اجرای این قانون وجود ندارد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ضمن اظهار گله مندی در اجرایی نشدن طرح پزشک خانواده، ادامه داد: بالغ بر 4 سال است که طرح پزشک خانواده در دو استان به صورت پایلوت اجرایی شد این درحالی است که در ابتدا قرار بود بعد از دو سال این طرح به صورت فراگیر در استان های دیگر کشور شکل اجرایی به خود گیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه امروزه تجربیات کشورها آن است که در قالب پزشک خانواده اسراف در صرف اعتبارات بهداشت و درمان را کاهش دادند، تصریح کرد: از این طریق عدالت در حوزه سلامت نیز اجرا شد و بدون شک اگر ما نتوانیم این سیستم را اجرایی کنیم شاهد هدررفت هزینه ها، خروجی ناقص و عدم رضایتمندی مردم خواهیم بود.

وی درباره بودجه وزارت بهداشت و درمان گفت: همه آنچه که به عنوان اعتبارات حوزه سلامت تلقی می شود حدود 10 هزار میلیارد تومان است و اگر بتوان در حوزه زیرساخت ها و بیمه همگانی گام های مؤثری برداریم در کمتر از 2 سال می توان شرایطی را برای اجرای پزشک خانواده فراهم کرد.

قربانی افزود: توزیع منابع، نیروی انسانی و تجهیزات و عدالت در سلامت با اجرای پزشک خانواده محقق می شود و لذا باید تمهیدات جدی برای اجرای آن مدنظر قرار داد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با یادآوری علت اجرایی نشدن طرح پزشک خانواده، گفت: با توجه به بافت جمعیتی در برخی استان ها، تراکم پزشک عمومی بیش از حد نرمال است لذا باید تعریفی برای این قشر صورت گیرد؛ همچنین بیمه شدن همه روستاییان رکن اصلی برای اجرا شدن این طرح بوده که نیازمند توجه وزارت بهداشت است.

به گزارش خانه ملت، چندی پیش سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که استقرار یک الی دو ساله طرح پزشک خانواده کار تبلیغاتی است و نمی توان به این سرعت چنین طرحی را اجرا کرد./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش سلامت، بیمه همگانی، حوزه سلامت، قانون برنامه پنجم توسعه، هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وزارت بهداشت، وزارت بهداشت و درمان، کمیسیون بهداشت، کمیسیون بهداشت مجلس