اسفنانی مطرح کرد:

نظر کمیسیون قضایی سلب موقتی کودک از والدین بی صلاحیت است

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه دادگاه موظف به تأیید والدین بدسرپرست است، گفت: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بر سلب موقت کودک از والدین بی صلاحیت تأکید شده است.

خانه‌ملت؛ محمدعلی اسفنانی در توضیح تعیین تکلیف فرزندان والدین بدسرپرت در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، گفت: موادی در این لایحه به کودکان کار، کودکان در معرض خطر و آسیب، کودکان بزه دیده و البته موادی نیز در خصوص والدین بدسرپرست و فرزندان این والدین مطرح است که در آن تکالیفی برای والدین و کودکان تعیین شده است.

نماینده مردم فردین، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، افزود: والدین بدسرپرست،‌ کودکان خود را در معض آسیب قرار می‌دهند یا کودکان خود را می‌فروشند و یا بدون امکان نگهداری، آنها را رها می‌کنند، لذا در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان حمایت از این کودکان و رهایی سازی آنها از دست والدین بدسرپرست قانونی می‌شود.

وی با بیان اینکه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، دادگاه موظف به تعیین عدم صلاحیت والدین بدسرپرست است، گفت: مواردی که طبق آن عدم صلاحیت والدین یا کودک آزاری از سوی والدین مشاهده شود یا گزارشی در این خصوص از سوی سازمان بهزیستی یا NGO ها به دستگاه قضایی برسد، سرپرستی این فرزندان از والدین سلب و به سازمان بهزیستی و یا NGO های مورد اطمینان سپرده می شود.

اسفنانی با تاکید بر اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تنها از افراد زیر 18 سال حمایت می کند، گفت: در این لایحه علی‌رغم اینکه سلب فرزند به صورت دائم مورد نظر بود اما با بررسی و واکاوی نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی، با جدایی موقت فرزند از والدین بد سرپرست موافقت حاصل شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، جدایی فرزند از والیدن بدسرپرست را اتفاقی لاجرم دانست و افزود: والدین بدسرپرست هرچند مستحق نگهداری از فرزند خود نیستند اما باید پذیرفت که جداسازی فرزند از والدین آسیب‌های عاطفی به بار خواهد آورد، در حقیقت هیچ نهادی نمی‌تواند دلسوزتر از والدین باشد لذا با موقت در نظر گرفتن جدایی در پروسه زمانی کوتاه مدت از بروز مسائل عاطفی و احساسی هم برای کودکان و نوجوانان جلوگیری می‌شود.

وی یادآور شد: در قانون مدنی نیز مشخص شده که اگر ولی شرایط لازم برای نگهداری از طفل را نداشته باشد، محکمه می تواند هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند، البته در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موضوع با شفافیت بیشتری طرح و بررسی شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان گفت: بررسی محدودی از مواد این لایحه رد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس باقی مانده لذا با توجه به حجم کاری بسیار مجلس نهم، سعی خواهد شد تا پیش از اتمام عمر مجلس نهم، این مهم به سرانجام برسد.

به گزارش خانه ملت در ماده 1173 قانون مدنی آمده است، هرگاه در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هرتصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند./

پایان پیام

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، امور کودک و نوجوان، مسائل کودکان و نوجوانان، هیئت رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی، کمیسیون قضایی – حقوقی، کودک آزاری