قادری مطرح کرد:

واگذاری اسناد خزانه اسلامی راهکاری مناسب برای تسویه بدهی های پیمانکاران

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: انتشار اسناد خزانه اسلامی از روش هایی است که دولت می تواند با استفاده از آن بدهی ها خود را با پیمانکاران تسویه کند.

خانه ملت؛ جعفر قادری درباره وضعیت تسویه مطالبات پیمانکاران گفت: در حال حاضر یکی از مسائل اقتصادی کشور موضوع افزایش مطالبات پیمانکاران است که باید دولت سریعاً با پیمانکاران تسویه حساب کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت می تواند از راهکارهای دیگر برای تسویه بدهی ها استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: انتشار اسناد خزانه اسلامی از روش هایی است که دولت می تواند با استفاده از آن بدهی ها خود را تسویه کند.

قانون رفع موانع تولید شرایط را برای تسویه بدهی پیمانکاران فراهم کرده است

قادری گفت: انتشار اسناد خزانه اسلامی و واگذرای آن به پیمانکاران که از دولت طلبکارند، می تواند در شرایط فعلی زمینه رونق برخی از فعالیت های اقتصادی را فراهم کند.

وی افزود: پیمانکاران در صورت دریافت اسناد خزانه اسلامی و تنزیل آن در بورس می توانند منابع ریالی خود را تامین کنند.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تسویه بدهی های دولت از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی از راهکارهای است که در قانون رفع موانع تولید، امکان آن را فراهم شده است./

پایان پیام

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اسناد خزانه اسلامی، موانع تولید، کاهش درآمدهای نفتی، کمیسیون برنامه و بودجه