نعمتی:

برداشتن موانع اقتصادی با جذب سرمایه گذر داخلی و خارجی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تسهیل سرمایه گذاری در کشور را راهکاری برای مقابله با مشکلات اقتصادی خواند و گفت: جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی با ارایه مشوق های کافی مقدمه ای برای سرازیر شدن منابع کلان مالی و ارتقای رتبه اقتصادی کشور است.

خانه ملت؛ بهروز نعمتی با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور،گفت: بهترین راه حل برای خروج از رکود فعلی در اقتصاد و بهبود وضعیت استفاده از توان مالی سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، تسهیل سرمایه گذاری در کشور و ارائه مشوق های کافی را راهکاری برای برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد خواند و تصریح کرد: ایجاد امنیت سرمایه گذاری در داخل مقدمه ای برای سرازیر شدن منابع کلان مالی و ارتقای رتبه اقتصادی کشور است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه سرمایه‌های ایرانی فراونی در کشورهای همسایه فعال هستند و با وجود تمایل به حضور و فعالیت در اقتصاد ایران به علت کثرت قوانین دست‌و‌پاگیر در فضای کشور، سرمایه های خود را به داخل کشورشان نمی آورند، گفت: برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیازمند قانونی کارآمد چون قانون بهبود فضای کسب و کار برای بهبود شرایط و بسترهای سرمایه گذاری هستیم.

جذب سرمایه گذار خارجی در پساتحریم ضروری است/سرمایه های کلان ایرانی منجربه تحقق اقتصادی پویا و مقاوم می شود

نعمتی با بیان اینکه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در پساتحریم ضروری است، افزود: در پسابرجام همسو با برداشتن تحریم ها باید مراقب باشیم که با قطع واردات و ضمن افزایش حجم صادرات سرمایه های کلان برای رشد اقتصاد کشور را جذب کنیم.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه های کلان ایرانی در کشور به تحقق اقتصادی پویا و مقاوم منجر می شود، تأکید کرد: در جذب سرمایه گذار برای بهبود شرایط کشور باید اولویت را به سرمایه گذاران داخلی بدهیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: رشد شاخص های اقتصادی در کشور منوط به گردش مالی بیشتر بوده که با جذب سرمایه های داخلی و خارجی ممکن می شود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بخش خصوصی توانمندی بالایی برای جذب سرمایه گذار داشته که باید این بخش برای رشد کشور تقویت شود./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، بهبود اقتصادی، تحریم اقتصادی، تحریم های اقتصادی، تسهیل سرمایه گذاری، خروج از رکود اقتصادی، ذخیره سازی محصولات اساسی در شرایط پساتحریم، رکود اقتصادی، شاخص اقتصادی، شرایط پساتحریم، کمیسیون صنایع و معادن مجلس