سعیدی:

قانون حمایت از حیوانات بی سرپرست مانع حیوان آزاری می شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن حمایت از تدوین قانونی برای حمایت از حیوانات بی سرپرست، معتقد است در صورت تصویب این قانون، از آزار و اذیت حیوانات و انتقال بیماری به واسطه حیوانات ولگرد جلوگیری می شود.

خانه‌ملت؛ محمداسماعیل سعیدی در خصوص لزوم تدوین قانون حمایت از حیوانات بی‌سرپرست و جلوگیری از حیوان آزاری، گفت: حمایت از حیوانات بنا به توصیه‌های شرع مقدس ضروری است همچنانکه در دین مقدس اسلام تکالیفی در خصوص حمایت از حیوانات مطرح شده لذا نباید حیوانات را به اتهام بی‌سرپرستی یا ولگرد بودن مورد آزار و اذیت قرار داد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سامان‌دهی وضعیت این حیوانات و جلوگیری از آزار و اذیت آنها با پیشنهاد تدوین ماده واحده‌ قانون حمایت از حیوانات در هیئت دولت محقق خواهد شد و البته در این خصوص ورود سازمان‌های مردم نهاد (NGO) هم برای حمایت از حیوانات بی‌سرپرست لازم است.

وی افزود: تدوین ضوابط خاص برای جمع آوری حیوانات ولگرد و تیمار آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست باید انجام گیرد تا علاوه بر جلوگیری از حیوان آزاری، انتقال برخی بیماری‌ها به واسطه حیوانات ولگرد هم کاهش یابد.

سعیدی تأکید کرد: در صورت وجود قانون حمایت از حیوانات بی سرپرست، نگاه مردم نسبت به این حیوانات تغییر خواهد کرد و به طور یقین از آزار و اذیت آنان هم کاسته می‌شود و البته در قانون مورد نظر باید برای حمایت از حیوانات جرایم بازدارنده نیز در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حیوان آزاری تنها محدود به اتفاقات رسانه ای شده نیست و متاسفانه پیش از این هم شاهد چنین برخوردهای زننده‌ای در کشور بوده ایم لذا با توجه به اینکه حیوان آزاری جزء اعمال حرام است، باید دستگاه قضا به پرونده حیوان آزاری اخیر در یکی از شهرهای شمالی رسیدگی ‌کند.

به گزارش خانه‌ملت، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به رغم عدم مسئولیت قانونی در خصوص حیوانات بی سرپرست به ویژه در شهرها به خاطر حساسیت‌ها و مطالبه عمومی، از ارائه ماده واحده قانونی به هیئت دولت به منظور سامان دادن وضعیت این حیوانات و جلوگیری از آزار و اذیت آنها خبر داد.

پایان پیام

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، سازمان محیط زیست، فراکسیون محیط زیست، محیط زیست