شجاعی کیاسری انتقاد کرد:

فاجعه تبدیل شدن شالیزار به ویلا

نماینده مردم ساری درمجلس با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران مشهود است، گفت: تبدیل زمین های برنج به ویلا ارمغانی برای کشاورز در پی نخواهد داشت.

خانه ملت؛ سید رمضان شجاعی کیاسری درباره تغییر اراضی کشاورزی به ویلا، گفت: تبدیل اراضی کشاورزی به معنای کاهش اراضی زمین های کشاورزی تمام می شود که این امر با توجه به گره خوردن اقتصاد استان مازندران با کشاورزی بسیار نگران کننده است.

تغییر اراضی کشاورزی به ویلاهای لوکسی که حداکثر سه ماه قابل استفاده هستند

نماینده مردم ساری درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییرکاربری اراضی کشاورزی لطمات سنگینی بر شهرهای شمالی وارد می کند، تصریح کرد: کشاورزان در مقطعی برای نیاز به منابع مالی اراضی خود را بفروش رسانند اما بسیاری از کشاورزان هم اکنون از فروش اراضی خود پشیمان هستند.

وی ادامه داد: تغییر اراضی کشاورزی به ویلاهای لوکسی که تنها حداکثر سه ماه قابل استفاده هستند؛ نمی تواند خبرخوشی برای استان مازندارن که در عرصه کشاوزی همیشه در کشور افتخارآفرینی کرده است باشد .

شجاعی کیاسری افزود: همچنین واردات بی رویه در محصول برنج و مرکبات بدیهی است که کشاورزان را با مشکلات اقتصادی روبرومی کند و این در حالی است که ما می توانیم با توجه به شرایط اقلیمی به سادگی محصولات صادراتی را تولید کنیم.

تبدیل اراضی کشاورزی به ویلا ارمغان بی توجهی مسئولان به تولید کشاورزی

نماینده مردم ساری در مجلس، خاطرنشان کرد: هزینه تمام شده تولید داخلی زمانی که از هزینه واردات بالاتر است کشاورز نمی تواند محصول داخلی را به نحو مطلوب بفروش برساند.

وی ادامه داد: زمانی که هزینه تولید برای کشاورز مقرون به صرفه نباشد، بدیهی است که کشاورز به فکر تغییر کاربری اراضی کشاورزی می افتد اما تجربه ثابت کرده است، تبدیل اراضی کشاورزی به ویلا ارمغان اقتصادی برای اقتصاد ما به همراه نخواهد داشت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، یادآورشد: برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید هزینه تولید محصولات کشاورزان با فروش همخوانی داشته باشد تا کشاورز با انگیز کامل به کاشت، داشت و برداشت محصولاتش بپردازد اما بطور واقع بینانه قوه قضاییه در راستای مبارز تغییر اراضی کشاورزی عملکرد مناسبی داشته است./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، اراضی کشاورزی دیم، استان مازندران، اقتصاد کشاورزی، تغییر کاربری اراضی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، شالیزارها، شالیکاران، قانون حفظ کاربری اراضی، مازندران، کاربری اراضی، کشاورزان مازندرانی، کمیسیون فرهنگی