نکو با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در جمع اعضای مجلس خبرگان:

اقتصاد مقاومتی نقشه راه توسعه است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این امکان وجود دارد دشمنان بخواهند با نفوذ در موضوعات اقتصادی به استقلال کشور صدمه بزنند بنابراین در راه توسعه اقتصادی باید مراقبت های لازم صورت گیرد.

خانه ملت؛ ابراهیم نکو با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان دوره چهارم خبرگان گفت: خوشبختانه در زمینه حرکت علمی، مانند بسیاری از زمینه های دیگر، کشور دستاوردهای خوبی داشته است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری در بیاناتشان روی موضوع تداوم باشتاب در زمینه حرکت علمی تأکید داشتد که این گویای مهم بودن توجه به علم برای پیشرفت در همه ابعاد است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه پیشرفت های علمی در نیل به اهداف اقتصادی مؤثر است، گفت: برای بهبود وضعیت تولید و اشتغال زایی و همچنین تقویت معیشت خانوارها باید کارهای اقتصادی در کشور با استفاده از مدیریت و فرمانده مشخص صورت گیرد.

اقتصاد مقاومتی نقشه راه توسعه است

نکو ادامه داد: اقتصاد مقاومتی نقشه راه توسعه است و باید در تمامی ابعاد اقتصادی محور باشد تا در زمینه اقتصاد نیز مانند زمینه های دیگر کشور به پیشرفت مطلوب دست یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در زمینه توسعه اقتصادی کشور نیز باید مراقبت های لازم صورت گیرد به دلیل اینکه این امکان وجود دارد دشمنان بخواهند با نفوذ در مسائل اقتصادی به استقلال کشور صدمه بزنند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، استقلال، استقلال اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، بررسی نسبت برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتی، تحقق اقتصاد مقاومتی، حرکت علمی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، پیشرفت علمی