شیوه های نظارت همگانی بر فعالیت نمایندگان

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قالب گزارشی شیوه های نظارت همگانی بر فعالیت نمایندگان را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز با بیان این مطلب که رصد مستمر محورهای مطروحه در نشست های بهاره و پاییزه اتحادیه جهانی بین المجالس، اتحادیه دبیران کل پارلمانی، پارلمان اروپا و سازمان های بین المجالس منطقه ای نشانگر این واقعیت اند که در چند سال اخیر توجه قوای مقننه و مراکز پژوهشی پارلمان های دنیا به سمت مباحث حقوق شهروندی و تقویت جایگاه پارلمان در صیانت از آن بیشتر شده است، افزود: به همین دلیل گروه مطالعات پارلمانی در مرکز پژوهش ها در راستای تحکیم نظام مردم سالاری دینی که در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران بر استقرار آن تاکید وافری شده و همچنین مشارکت فعال مجلس شورای اسلامی در اتحادیه بین المجالس، یکی از راهبردها و اولویت های پژوهشی خود را ، شناسایی منفذهای تقویت حقوق شهروندی از دریچه وظایف نمایندگی تعریف کرده است.

در همین رابطه، یکی از عناصر حقوق شهروندی در حوزه رسالت و اهداف قوای مقننه ، تقویت گستره نظارت همگانی بر فعالیت نمایندگان است، به طوری که در چند سال اخیر، پارلمان های دنیا با تنوع سازی شیوه ها و ابزار تقویت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران، تلاش کرده اند پل ارتباطی خود با شهروندان را تقویت کنند. حامیان تقویت نظارت همگانی بر عملکرد پارلمان بر این باورند که این اقدام با افزایش ذخایر سرمایه اجتماعی قوه مقننه و شفاف سازی فعالیت و عملکرد تقنینی و نظارتی نمایندگان در اذهان عمومی، موجبات ارتقاء کیفی نهاد پارلمان را فراهم می کند. بنا به همین دلایل در این گزارش به مهمترین شیوه های مرسوم پارلمان های دنیا برای تقویت نظارت همگانی بر فعالیت نمایندگان اشاره شده است.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، تقویت نظارت همگانی بر فعالیت نمایندگان، حقوق شهروندی، شناسایی منفذهای تقویت حقوق شهروندی، شیوه های نظارت همگانی بر فعالیت نمایندگان