غلامرضا کاتب:

مردم نقش بسزایی در افزایش سرمایه گذاری و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر نقش مردم در اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: مردم نقش بسزایی در افزایش سرمایه گذاری ها می توانند داشته باشند؛ لذا باید کاری کنیم تا اعتماد کرده و سرمایه شان را در داخل مصرف کنند.

خانه ملت؛ غلامرضا کاتب درباره اینکه چه راهکاریی مجلس می‌تواند برای تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد، گفت:‌ عزم جدی در دولت و مجلس باید برای کاهش هزینه های جاری باشد؛ اگر این اتفاق بیفتد بخش خصوصی هم تقویت می‌شود. لذا باید تلاش کنیم موانعی که در این زمینه وجود دارد بر داشته و از تولید داخل هم حمایت کنیم.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مجلس لایحه رفع موانع تولید را به تصویب رسانده است، گفت: بهترین راهکار اجرایی کردن این قانون توسط دولت و به منظور حمایت از اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه ما مشکل قانون نداریم، بلکه مشکل اجرا است، گفت: معتقدیم دولت باید اجرا کند و ما هم باید نظارت داشته باشیم.

کاتب درباره اینکه آیا بحث اجرا تنها مختص به دولت است اظهار کرد: جدایی از دولت، مردم هم در بخش افزایش سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند نقش داشته باشند در واقع بیشترین نقش را در مشارکت در این زمینه مردم خواهند داشت.

به گزارش ایسنا؛ وی در پایان افزود: در حال حاضر سرمایه زیادی در دست مردم است و نقش مردم در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها کم نیست لذا باید کاری کنیم مردم اعتماد کرده و سرمایه‌شان برای حمایت از تولیدات داخلی وارد بازار کنند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش تولید داخل، اقتصاد مقاومتی، تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید داخل، تولیدات داخلی، رفع موانع تولید، سرمایه داخلی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، لایحه رفع موانع تولید، لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر، موانع تولید، کمیسیون برنامه و بودجه