علی پور مطرح کرد:

تنوع مودیان مالیاتی راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اجرای طرح جامع مالیاتی در کشور گفت: برای افزایش درآمدهای مالیاتی نباید به افراد خوش حساب در زمینه پرداخت مالیات فشار آورد و بر میزان مالیات این مودیان افزود،بلکه باید با ایجاد تنوع در مودیان مالیاتی، زمینه افزایش درآمد مالیاتی را فراهم کرد.

خانه ملت؛ محمد علی پور درباره وضعیت نظام مالیاتی در سال جاری گفت: برای کاهش اتکای بودجه به نفت یکی از راهکارها توجه به درآمدهای مالیاتی است، البته این به معنی ایجاد فشار مالیاتی به بخش تولید و مردم نیست.

نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با بازنگری در قانون مالیات ها این امکان وجود دارد با استفاده از سامانه های اطلاعاتی زمینه تقویت نظام مالیاتی فراهم شود.

این نماینده مردم درمجلس نهم با تأکید بر اجرای طرح جامع مالیاتی، افزود: بخشی از مودیان مالیاتی در موعد مقرر مالیات خود را پرداخت می کنند بطور مثال کارمندان دولت مالیات های خود را پرداخت می کنند؛ بنابراین برای افزایش درآمدهای مالیاتی نباید به افراد خوش حساب در زمینه پرداخت مالیات فشار آورد.

ضرورت افزایش تنوع در زمینه اخذ مالیات

علی پور افزود: باید پذیرفت بخش قابل توجهی در کشور از پرداخت مالیات فرار می کنند؛ این در حالی است باید با شناسایی این افراد بر تنوع مالیاتی افزود و انجام این مهم راهکار افزایش درآمد مالیاتی باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید از کسانی که درآمدشان مشمول مالیات می شود، بر مبنای میزان درآمد، مالیات اخذ شود و اخذ مالیات از فرار مالیاتی، در اولویت کاری سازمان امورمالیاتی باشد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارتقای نظام مالی کشور، اعتبار نفت و گاز، افت قیمت نفت، اقتصاد بدون نفت، اقتصاد نفتی، انحراف نقدینگی از بخش تولید، بخش تولید، بودجه نفت و گاز، فرار مالیاتی، نظام مالیاتی، نظام مالیاتی کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس