موسوی لارگانی تأکید کرد:

افزایش حق بیمه کشاورزی در گرو جبران هزینه های خسارت

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آموزش کشت عاملی برای جلوگیری از هدر رفت محصولات کشاورزی، گفت: افزایش حق بیمه کشاورزان اگر به قیمت پوشش کامل خسارت احتمالی حوادث غیرمترقبه تمام شود، می تواند راهبرد مناسبی باشد.

خانه ملت؛ سیدناصر موسوی لارگانی درباره عملکرد بیمه کشاورزی، گفت: زمانی که نرخ خسارت پرداختی به کشاورزان برآرود اقتصادی مناسبی نداشته باشد؛ بطورحتم کشاورز متضرر خواهد شد و این در حالی است که وظیفه مسلم بیمه کشاورزی است که کشاورز را در زمان حوادث غیر مترقبه حمایت کند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حق بیمه کشاورزان باید به قیمت جبران هزینه های تولید کشاورزان تمام شود، تصریح کرد: عدم پرداخت خسارت سیل به طور کامل توسط بیمه کشاورزی کشاورز را مجبور می کند، برای پرداخت بدهی های ناشی از هزینه تولید محصول باقی مانده را به بهای ناچیزی به دلالان بفروشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بیمه کشاورزی باید خسارت کشاورزان را بطورکامل پرداخت کند، گفت: بارندگی ها اخیر خسارت هایی را به کشاورزان وارد کرده واز همین رو برای ماندن کشاورز در چرخه تولید نباید کشاورز را بدون محاسبه هزینه تولید رها کرد، زیرا خسارت وارد شده به کشاورز منجر می شود کشاورز انگیزه خود را از دست بدهد.

وی ادامه داد: دولت باید در راستای توسعه الگوی کشت آموزش های لازم را بدهد و این درحالی است که باید مقادیر کشت محصولات کشاورزی برحسب نیازهای اقتصادی کشور برآورد و تعیین شود تا ما شاهد امحای برخی محصولات کشاورزی در کشور نباشیم.

وی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید حداقل هزینه های تولید را در برگیرد، تصریح کرد: در مقطعی نرخ خرید تضمینی گندم را با نرخ پایین مشخص کردند و این امر موجب شد کشاورزان گندم ها را به سیلوهای داخلی ندهند و به دامداری ها بفروشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یاد آورشد: صنعت کشاورزی زمانی مقرون به صرفه است که بیمه و خرید تضمینی کشاورزی بر طبق هزینه های تولید در راستای کسب منفعت توسط کشاورزان ایجاد شود تا کشاور مجبور نشود محصولات خود را به بهای ناچیز برای جبران بخشی از هزینه ها بفروش برساند./

برچسب ها

آب کشاورزی، اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، حق بیمه، حق بیمه اجتماعی، خرید تضمینی گندم، طرح نقل و انتقال حق بیمه، نرخ خرید تضمینی گندم، نرخ خرید محصولات کشاورزی، پرداخت حق بیمه، کسر حق بیمه، کشاورزان، کشت گندم، کمیسیون اقتصادی مجلس