حسن پور بیگلری:

اقتصاد مقاومتی کلید کاهش گرانی ها در بازار

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از اوج گیری گرانی ها در بازار، گفت: با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و فراهم کردن زمینه تحقق آن می توان به بهبود معیشت مردم و غلبه بر گرانی ها نائل آمد.

 خانه ملت؛ شهباز حسن پور بیگلری با انتقاد از اوج گیری گرانی ها در بازار، گفت: تثبیت نرخ ها در سال جدید با تکیه بر تولید ملی باید سرلوحه کار دولت باشد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در قیاس با سال های اخیر، افزود: گرانی های افسار گسیخته و بدون ضابطه شرایط معیشتی مردم را سخت کرده است.

رشد تورم به گرانی ها دامن زده است

وی با بیان اینکه رشد تورم در سال های اخیر به گرانی کالاها و محصولات مورد نیاز مردم دامن زده است، تصریح کرد: با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و فراهم کردن زمینه تحقق آن می توان به بهبود معیشت مردم و غلبه برگرانی ها نائل آمد.

حسن پور بیگلری با تأکید بر نقش سازمان های نظارتی بر تنظیم نرخ ها در بازار، گفت: بی توجهی به تنظیم نرخ ها در بازار سخت شدن معیشت مردم را رقم زده است.

ضرورت تعیین مجازات های سنگین برای متخلفان حوزه بازار

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه نباید مدیریت و سوءتدبیر برخی نهادهای مرتبط با بازار را نیز در زمینه بروز گرانی ها و گرانفروشی ها نادیده گرفت، افزود: در صورت تعیین مجازات های سنگین برای متخلفان حوزه بازار دستکاری نرخ ها و اعمال گرانی در بازار به حداقل ممکن خواهد رسید.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تأکید براینکه توجه جدی به بحث تحقق اقتصاد مقاومتی می تواند راهکاری اساسی برای مقابله با گرانی باشد، تصریح کرد: مجلس آماده همکاری با دولت برای مقابله با گرانی است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد مقاومتی، بازار، بازار سرمایه، بهبود شرایط معیشتی، تحقق اقتصاد مقاومتی، تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تورم، تورم زا، خروج از رکود تورمی، خروج غیر تورمی از رکود، دیوان محاسبات، روند نزولی نرخ تورم، رکورد تورمی، سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، شاخص تورم، کمیسیون برنامه و بودجه