پورفاطمی:

ضرورت توسعه فرهنگ در مناطق کم برخوردار

نماینده مردم دشتی وتنگستان درمجلس معتقد است دولت برای طرحی که تحت عنوان «سینمای سیار» وعده داده، باید برنامه ریزی کرده و آن را در حد کاغذ نگذارد زیرا مردم مناطق کم برخوردار به تغییر نیاز دارند.

خانه ملت؛ سیدمحمدمهدی پورفاطمی سینما را یکی از مسائل مهم در رشد و توسعه فرهنگ به خصوص در مناطق کم‌برخوردار دانست و گفت: دولت باید با جدیت وعده خود مبنی بر راه اندازی «سینمای سیار» را پیگیری کرده و برای آن برنامه ریزی کند چرا که مردم مناطق محروم به چنین تفریحاتی در کنار سایر نیازهای خود نیازمندند.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سینمای فاخر نه تنها نیاز پایتخت و کلان‌شهرهاست بلکه از نیازهای مناطق کوچک تر نیز به شمار می‌رود و چه بسا بیش از شهرهای بزرگ باید به فکر توسعه فرهنگ در شهرهای کوچک‌تر بود.

وی افزایش آگاهی مردم در مناطق کم‌برخوردار نسبت به مسائل جامعه از طریق سینما را به مراتب بااهمیت‌تر از مناطق برخوردار دانست و گفت: امیدواریم طرح سینمای سیار محدود به کاغذ و سخنرانی‌ها نشود و به زودی شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.

پورفاطمی از آمادگی مجلس و نمایندگان مناطق کم‌برخوردار برای حمایت از طرح سینمای سیار که قرار است مختص این مناطق باشد خبر داد و اظهار کرد: برنامه ششم توسعه نیز می تواند راهی برای دولت باشد تا طرح‌های این چنینی خود را برای توسعه فرهنگی مناطق کم‌برخوردار در آن بگنجاند.

به گزارش خانه ملت، معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اخیراً از طرحی تحت عنوان سینمای سیار نام برده و گفته است به منظور برخورداری استان‌های محروم از سینما، سفارش ساخت 100 سینمای سیار به یکی از شرکت‌های داخلی ارائه شده است./

برچسب ها

آسیب شناسی فرهنگی، اخبار برگزیده، اعتبارات فرهنگی، اقتصاد و فرهنگ، بخش فرهنگ، تفریحات سالم، توسعه فرهنگ کتابخوانی، توسعه فرهنگی، شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مناطق محروم، مناطق محروم کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی