فیاضی تأکید کرد:

خرید تضمینی راهکاری برای ثبات نرخ برنج

نماینده مردم نور و محمدآباد در مجلس با بیان اینکه خرید تضمینی راهکاری برای ثبات نرخ برنج است، گفت: کشاورزی سودمند نیست چراکه کشاورزان مجبورند به جای تولید، زمین بفروشند.

خانه ملت؛ عبدالوحید فیاضی درباره گرانی برنج، تصریح کرد: دولت باید برنج کشاورزان را خرید تضمینی کند تا برنج با نرخ منطقی بدست مصرف کننده برسد و این در حالی است که برنج کیلویی 5الی 6 هزار تومان از کشاورز خریداری می شود؛ اما مصرف کننده کیلویی 11تا12 هزارتومان خریداری می کند، بنابراین باید مشخص شود این سود به جیب چه کسانی می رود.

نماینده مردم محمود آباد و نور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید برنج را به قیمت مناسب از کشاورز خریداری کند، ادامه داد: دست هایی که به فکر واردت برنج هستند، ادعا می کنند برای کنترل بازار باید واردات برنج رقم بخورد.

نشانه نابودی صنعت کشاورزی را می توان در تغییر کاربری اراضی کشاورزی جستجو کرد

وی با بیان اینکه کشاورزی شمال در حال نابودی است، ادامه داد: نشانه نابودی صنعت کشاورزی را می توان در تغییر کاربری اراضی کشاورزی جستجو کرد؛ زیرا کشاورزی سودمند نیست و کشاورز مجبور است برای تأمین مایحتاج زندگی به جای تولید اراضی کشاورزی را بفروش برساند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، یادآور شد: کشاورزان ما با فروش زمین روزگار می گذارند؛ زیرا زمانیکه کشاورزی سودزا نیست کشاورز باید برای امرار معاش چه کند و این در حالی است تا زمانی که اسکله های غیرقانونی، مرزهای قاچاق فعالیت دارند، بطور حتم کالای قاچاق نمی گذارد اقتصادکشاورزی هدفمند حرکت کند./

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، استمهال وام کشاورزان، برنج، برنج ایرانی، برنج شمال، برنج وارداتی، برنج کاران، برنج‎های وارداتی، تجارت برنج، تغییر کاربری، تغییر کاربری اراضی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، توزیع برنج، حفظ کاربری، خرید تضمینی، هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، کشاورزان، کشاورزان مازندرانی