مجلس ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد در نظر گرفت

نمایندگان مردم در خانه ملت، ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد اختصاص دادند و دولت را مکلف به انجام آن کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 31 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با الحاق متنی به تبصره 7 این لایحه موافقت کردند.

براین اساس در متن الحاق شده به تبصره 7 آمده است: به منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است نسبت به تأدیه 18 هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی دولت در سال 1395 اقدام نماید تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حساب های فیمابین دولت و صندوق یاد شده منظور می گردد. بند مذکور جایگزین جدول 18 پیشنهادی دولت می گردد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بازنشسته ها، بازنشستگان، بازنشستگان صندوق فولاد کشور، بازنشستگان صنعت فولاد، بازنشستگی، بیمه های بازنشستگی، تأمین مستمری بازنشستگان صنعت فولاد، حقوق بازنشستگان، حقوق بازنشستگی، طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان، کاهش حقوق بازنشستگی