خلاصه اجرایی گزارش جهانی مواد مخدردر سال 2015

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارش جهانی مواد مخدر در سال 2015 را ترجمه و در قالب یک خلاصه اجرایی منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با اعلام این مطلب که گزارش جهانی مواد مخدر هر ساله توسط دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد تهیه می شود افزود: گزارش سال 2015 شامل آخرین تحولات غیرقانونی بازار مواد مخدر در جهان با تمرکز بر تولید، قاچاق و مصرف آن است. در ابن گزارش همچنین پیامدهای سلامت مصرف مواد مخدر نیز مد نظر قرار گرفته است. در قالب این گزارش یک بررسی جهانی از عرضه و تقاضا برای تریاک، کوکائین، حشیش ، محرک های مشتق از آمفتامین و مواد روانگردان جدید (NPS)و همچنین تاثیر آنها بر سلامت و بررسی شواهد علمی در مورد روش استفاده از مواد مخدر پیشگیری و اصول کلی برای حصول به پاسخ موثر به درمان مصرف مواد مخدر مد نظر قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این گزارش چگونه جایگزینی ، با هدف شکستن دور باطل کشت محصول غیرقانونی با ارائه جایگزین مناسب معیشتی به کشاورزان مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به داده های موجود، به نظر می رسد در زمینه تولید و پیامدهای مصرف مواد غیرقانونی برای سلامتی تغییر چندانی در وضعیت کلی جهانی نسبت به سالهای قبل مشاهده نمی شود و تاثیر مخرب مصرف مواد غیرقاونی بر سلامت انسان ها همچنان یک نگرانی جهانی است، زیرا اکثر مصرف کنندگان مواد مخدر به خدمات درمانی دسترسی ندارند به گونه ای که تنها یک نفر از 6 نفر مصرف کننده مسئله دار به خدمات درمانی دسترسی دارد که این حداقل نیز در خیلی از کشورها وجود ندارد . علاوه بر این، افزایش جهانی کشت خشخاش و تولید تریاک در بازار جهانی اثر گذاشته و سبب شده است چالش های نیروهای مقابله کننده در برخورد با فعالیت های پیچیده تر گروه های جنایی سازمان یافته مضاعف شود.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، ارائه جایگزین مناسب معیشتی به کشاورزان، افزایش جهانی کشت خشخاش و تولید تریاک در بازار جهانی، تاثیر مخرب مصرف مواد یرقانونی بر سلامت انسان ها، خلاصه اجرایی گزارش جهانی مواد مخدر در سال 2015، محرک های مشتق از آمفتامین و مواد روانگردان جدید (NPS)، هدف شکستن دور باطل کشت محصول غیرقانونی