ندیمی خبرداد:

آزادسازی سهام عدالت برای کمک به معیشت مردم

رئیس هیات تحقیق و تفحص از سهام عدالت، از قرائت گزارش تفحص از سهام عدالت تا پایان ماه جاری خبر داد و گفت: آزادسازی سهام عدالت برای کمک به معیشت مردم در دستور کار است.

خانه ملت؛ ابوذر ندیمی با اشاره به آخرین وضعیت آزادسازی سهام عدالت، گفت: آزادسازی این سهام می تواند به بهرمندی 40 میلیون نفر از مردم از منابع مالی شود.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی، همچنین از تلاش کمیته تفحص از سهام عدالت درخصوص آزادسازی این سهام خبرداد و تصریح کرد: این امید وجود دارد که امسال برای هر خانواری میلیون ها تومان شارژ شود تا این میزان برای معیشت آن ها تاثیر داشته باشد.

وی با بیان اینکه تمامی جوانب درخصوص رفع ایرادات وارده به طرح سهام عدالت در تفحص از این طرح دیده شده است، افزود: مراحل جمع بندی این تفحص به پایان رسیده و به زودی برای قرائت در صحن تقدیم هیأت رئیسه خواهد شد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سهام عدالت یادآور شد: تمام تلاش کمیته تفحص از سهام عدالت برای بررسی هرچه سریع تر گزارش این تفحص در صحن علنی مجلس است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تأمین معاش، تأمین منابع مالی، تامین منابع مالی، تنوع بخشی به منابع مالی، سهام عدالت، طرح آزادسازی سهام عدالت، طرح آزادسازی معامله سهام عدالت، مشکل منابع مالی، معاملات سهام عدالت، منابع مالی