صادقی با اشاره به مصوبه امروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم:

موافقت نمایندگان با تشکیل وزارت عمران و توسعه روستاها

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، از مصوبه امروز این کمیسیون در خصوص ایجاد وزارت عمران و توسعه روستاها خبر داد.

خانه ملت؛ ضرغام صادقی با اشاره به جزییات جلسه امروز عصر (6 اردیبهشت) کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: در این جلسه به منظور عمران و آبادانی روستاها و مدیریت مسائل و مشکلات مرتبط با آن ها مصوب شد که وزارت عمران و توسعه روستاها تشکیل شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ایجاد "وزارت عمران و توسعه روستاها" به منظور ارتقای شرایط روستاها و بازگشت جمعیت روستاهای کشور در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه امروز در این کمیسیون مصوب شده است.

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در جلسه امروز عصر این کمیسیون، تصریح کرد: در این جلسه مصوب شد که متن "سازمان های مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و دبیرخانه موظف اند شرکت های خود را در سامانه مالیاتی ثبت و اظهارنامه تسلیم کنند و زمانی که صادرات داشته باشند از معافیت مقرر در قانون بهره مند خواهند شد" به ماده 11 لایحه مذکور الحاق شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: در ادامه بررسی لایحه مذکور مقرر شد یک بند به ماده 31 لایحه مذکور الحاق شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، یادآور شد: بر اساس متن الحاقی دولت مکلف است در طول سال های اجرای برنامه، بودجه شرکت های دولتی و سازمان های مناطق آزاد تجاری را با توجه به مواد زیر تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید:

1) در تنظیم بودجه شرکت های دولتی و سازمان های مناطق آزاد تجاری در لوایح بودجه، علاوه بر بودجه پیشنهادی سال آینده عملکرد بودجه شرکت و سازمان های مناطق آزاد تجاری در دو سال گذشته ارایه خواهد شد. جداول و ارقام بودجه شرکت های دولتی و سازمان های مناطق آزاد تجاری باید بگونه ای تنظیم شود که ارقام پیش بینی بودجه شرکت های دولتی و سازمان های مناطق آزاد تجاری در سال آینده قابل مقایسه با عملکرد سال گذشته باشد.

2) بازآرایی بودجه شرکت های دولتی و سازمانهای مناطق آزاد تجاری بر اساس تقسیم بندی ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

3)بودجه تمامی اشخاص حقوقی دولتی که دارای ساختار شرکتی هستند جداگانه در پیوست شرکت های دولتی و سازمان مناطق آزاد تجاری درج شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصل 44، اصل 44 قانون اساسی، اعضای کمیسیون تلفیق، بررسی ضرورت ها و رویکردهای پیشنهادی برنامه ششم توسعه، برنامه ششم، برنامه ششم توسعه، توسعه روستایی، توسعه روستایی و عشایری، سیاست های اصل 44، سیاستهای اصل 44، شاخص های توسعه یافتگی سیاسی؛ پیشنهادهایی برای برنامه ششم توسعه، طرح ارتقای شاخص های توسعه روستایی و عشایری، مناطق آزاد تجاری، مناطق آزاد تجاری و صنعتی، منطقه آزاد تجاری، کمیسیون تلفیق