بیگی ئیلانلو:

توسعه اقتصاد به سبک اسلامی ـ ایرانی با رونق بخش تعاون ممکن می شود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم تسریع در توسعه اقتصادی گفت: رونق بخش تعاون، خصوصی سازی به شکل صحیح و تسهیل شرایط برای ورود مردم به بازار بورس از راهکارها و اقدامات مؤثر در توسعه اقتصادی است.

خانه ملت؛ روح الله بیگی ئیلانلو با تأکید بر لزوم تسریع دردستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: مردمی کردن اقتصاد از محورهای مهم سیاست اقتصاد مقاومتی است و در راستای انجام این مهم باید شرایط مشارکت مردم در فعالیت های تعاونی و بازار سرمایه تسهیل شود.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در قانون سهم تعاون در توسعه اقتصاد مشخص شده این در حالی است که باید پذیرفت در این راستا،عملکرد قابل قبولی نداشته ایم.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: با رونق بخش تعاون زمینه اشتغالزایی فراهم می شود که از اولویت های کشور است؛بنابراین باید مشکلات عدم دستیابی به اهداف بخش تعاون باید بررسی و رفع شود.

بیگی ئیلانلو افزود: یکی دیگر از راهکارهای توسعه اقتصادی واگذاری شرکت های دولتی است که باید پذیرفت دراین بخش نیز ضعف های مهمی وجود دارد و بسیاری از واگذاری ها به شکل مناسبی انجام نشده است.

ضعف در خصوصی سازی باید رفع شود

وی ادامه داد: ضعف در واگذاری شرکت ها در کاهش انگیزه برای خصوصی سازی موثر بوده این درحالی است که باید نظارت ها مؤثر باشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه توسعه اقتصاد به سبک اسلامی-ایرانی با رونق بخش تعاون ممکن می شود، افزود: رونق بخش تعاون، خصوصی سازی به شکل صحیح و تسهیل شرایط برای ورود مردم به بازار بورس از راهکارها و اقدامات مؤثر در توسعه اقتصادی است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشتغال و توسعه اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، بخش تعاون، بررسی نسبت برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتی، برنامه های توسعه اقتصادی، تحقق اقتصاد مقاومتی، تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تعاون، توسعه اقتصادی، رشد توسعه اقتصادی، سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، شاخص سازی در جهت اقتصاد مقاومتی، مفهوم اقتصاد مقاومتی بر مبنای شناسایی تهدیدها، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس