علی پور مطرح کرد:

تراز تجاری مثبت با رشد صادرات محصولات کشاورزی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجموعه ای از عوامل اقتصادی در ایجاد توازن تجاری نقش دارد در این راستا باید بازنگری جدی در قوانین صادراتی و گمرکی انجام شود؛ روند طولانی اخذ مجوز از دستگاه های مختلف مانع از صادرات برخی محصولات کشاورزی شده است.

خانه ملت؛ محمد علیپور با بیان اینکه توازن تجاری از مؤلفه های اقتصاد سالم است، گفت: برای ایجاد توازن تجاری باید صادرات به اندازه کافی انجام شود.

نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: برای افزایش سطح صادرات نیاز به بازاریابی کارشناسی و علمی است که در این راستا نقش دیپلماسی اقتصادی بسیار مهم است.

نقش برندسازی در ایجاد توازن تجاری

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: برای توسعه سهم بازار باید اقدامات مناسبی به لحاظ تجاری و بازرگانی انجام شود بطور مثال برخی محصولات و تولیدات ایرانی با بسته بندی سایر کشورها به دنیا معرفی می شود که این ضعف بزرگی است بنابراین باید بیشتر در بحث برندسازی کار شود.

علی پور گفت: توجه به بخش کشاورزی نقش مهمی در رشد صادرات و ایجاد توازن تجاری دارد.

وی با بیان اینکه تراز تجاری کشور باید مثبت باشد، افزود: در هر صورت مجموعه ای از عوامل اقتصادی در ایجاد توازن تجاری نقش دارد در این راستا باید بازنگری جدی در قوانین صادراتی و گمرکی باید انجام شود بطور مثال روند طولانی اخذ مجوز از دستگاه های مختلف مانع از صادرات برخی محصولات کشاورزی شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اتاق بازرگانی و گمرکات و همچنین دستگاه های ذی ربط باید با هماهنگی بیشتر زمینه صادرات بیشتر را فراهم کنند تا زمینه تراز تجاری مثبت فراهم شود./

برچسب ها

اتاق بازرگانی، اخبار برگزیده، ارزیابی سیاست های تجاری بخش کشاورزی، امور گمرگی، بهره برداری بهینه از دیپلماسی اقتصادی، بیمه محصولات کشاورزی، تبلیغ محصولات، تشریفات گمرکی، تعرفه های گمرکی، تعرفه گمرکی، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تولید داخلی محصولات کشاورزی، حجم صادرات، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سازمان استاندارد و گمرک، صادرات، گمرک، گمرکی