حسینی صدر:

بودجه تئاتر برای تأمین نیاز مالی سایر بخش های فرهنگی هزینه نشود

عضو فراکسیون هنرورسانه مجلس با بیان اینکه کاهش یا حتی ثابت ماندن هر ساله بودجه خانه تئاتر وعدم اختصاص کامل آن قابل توجیه نیست، گفت: مدیران باید هرچه سریع تر از طریق بخش خصوصی راه حلی برای این کمبود بودجه پیدا کنند.

خانه ملت؛ موید حسینی صدر با بیان اینکه بودجه خانه‌تئاتر باید تمام کمال پرداخت شود، گفت: با وجود در نظر گرفته شدن هرساله بودجه برای هنر نمایش در کشور، اما این عرصه همچنان با معضلات و مشکلات متعددی رو به رو است به همین دلیل نباید به دلیل نیاز مالی بخش‌های دیگر فرهنگی، از بودجه تئاتر برداشت کرد و دست فعالان این حوزه را بیش از بیش خالی گذاشت.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه وزارت فرهنگ، سال جاری را برای دومین بار به عنوان سال تئاتر نامیده، نشان از اهمیت این رشته هنری مادر برای مدیران فرهنگی دارد؛ اما این توجه باید کاربردی شده و هنرمندان نتایج آن را در کار خود احساس کنند.

وی بیان کرد: هرچند مشکلات مالی وزارت ارشاد بر همگان مشهود است اما مدیران این وزارتخانه نباید کمبودهای مالی خود را با برداشت از بودجه مصوبه خانه‌تئاتر حل کنند.

وی با بیان اینکه کم کردن خرج‌های غیرضروری و برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند بسیاری از مشکلات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را حل کنند، افزود: واگذاری جشنواره‌های تئاتر به بخش خصوصی رهایی دولت از مخارج حاصل از آن را به دنبال دارد که در ادامه ورود بخش خصوصی به این عرصه می‌تواند راه‌گشا باشد.

رشد اقتصادی هر کشور رابطه مستقیم با رشد فرهنگی آن دارد

حسینی‌صدر با اشاره به ضعف در سیاست فرهنگی و نداشتن رویکرد مشخص، تأکید کرد: به نظر می‌رسد مدیران از یک سو رشد فرهنگ و هنر کشور را می‌خواهند و از یک سوی دیگر مسائل دیگر برای آنها اهمیت بیشتری دارد، در حالی که باید باور کرد رشد اقتصادی هر کشور رابطه مستقیم با رشد فرهنگی آن دارد.

عضو فراکسیون هنرورسانه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تئاتر را می‌خواهیم باید هزینه‌های آن را نیز پرداخت کنیم، گفت: کاهش بودجه خانه تئاتر و عدم اختصاص کامل بودجه منظور شده به این خانه قابل‌توجیه نیست و مدیران باید هرچه سریع‌تر و البته با برنامه‌ریزی از طریق بخش خصوصی راه‌حلی برای این کمبود بودجه پیدا کنند چراکه اگر قرار بود در بودجه اختصاص یافته به بخش فرهنگی از سوی دولت تغییری حاصل شود، این تغییر در طول 36 سال گذشته انجام می‌شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش سهم بخش خصوصی، بخش خصوصی، بخش فرهنگ، تأمین مالی، تئاتر، تئاتر شهر، تئاترها، تامین مالی خارجی، تقویت بخش خصوصی، تقویت کننده کارآیی بخش خصوصی، رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی، هنر، وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمبود بودجه