دوگانی آغچغلو مطرح کرد:

افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی با کنترل قاچاق کالا

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه کنترل قاچاق کالا به رشد درآمدهای مالیاتی منتهی می شود، گفت:تلاش نمایندگان در بازنگری قانون مالیاتی این بود که بدون افزایش نرخ مالیاتی، پایه های مالیاتی را ساماندهی کنند.

خانه ملت؛ محمدحسن دوگانی آغچغلو در خصوص وضعیت اخذ مالیات درکشور گفت: مجلس شورای اسلامی در سال های اخیر درخصوص اصلاح نظام مالیاتی کارهای خوبی انجام داده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید پذیرفت بخش قابل توجهی در کشور فرار مالیاتی وجود دارد،این درحالی است که با توجه به هدف کاهش اتکا بودجه به درآمدهای نفتی باید به منابع درآمدی ناشی از مالیات بیشتر توجه کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم،افزود: باتوجه به اقدامات مجلس شرایط قانونی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی فراهم شده است و برخی از نهادها که تاکنون مالیات اخذ نمی شد، مقرر شده که مالیات اخذ شود.

دوگانی آغچغلو افزود: نمایندگان در بازنگری قانون مالیاتی تلاش داشتند بدون افزایش نرخ مالیاتی، پایه های مالیاتی را ساماندهی کنند.

وی گفت: باید پذیرفت قاچاق کالا به اقتصاد کشور زیان قابل توجهی وارد می کند به دلیل اینکه بسیاری از واردات کالا بدون عبور از گمرک و پرداخت عوارض صورت می گیرد و در حال حاضر بسیاری با درآمدهای بالا از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند.

لزوم فرهنگ سازی در خصوص اخذ مالیات

دوگانی آغچغلو با تأکید برلزوم فرهنگ سازی درخصوص اخذ مالیات گفت: ساماندهی مالیات به معنی اخذ مالیات بیشتر از مردم یا فشار به بخش تولید نیست.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کنترل قاچاق کالا به رشد درآمدهای مالیاتی منتهی می شود، افزود: باید تمامی سازمان ها که فعالیت اقتصادی دارند مالیات پرداخت کنند./

برچسب ها

اخبار برگزیده