با رأی نمایندگان مصوب شد؛

استخدام رسمی خانواده جانبازان بالای ۲۵ درصد دارای بورسیه تحصیلی در دانشگاه

نمایندگان مردم در خانه ملت، تکلیف استخدام رسمی خانواده های جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان بالای یکسال سابقه اسارت دارنده بورسیه تحصیلی در دانشگاه تعیین شده را مشخص کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 13 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 6 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی 6 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور؛ والدین، همسران و فرزندان شهداء، جانبازان و آزادگان و همچنین همسران و فرزندان جانبازان بالای بیست‌وپنج‌درصد(25%) و بالاتر و آزادگان بالای یکسال سابقه اسارت، همسران و فرزندان آنان و رزمندگان دارای شش‌ماه متوالی یا نه‌ماه متناوب سابقه و بیشتر دارنده بورسیه تحصیلی، در محل دانشگاه تعیین شده استخدام رسمی و قطعی می‌شوند.

گفتنی است نمایندگان مردم در خانه ملت، با ارجاع ماده الحاقی 5 لایحه مذکور به کمیسیون با 136 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده الحاقی 5 این لایحه عبارت است از: دولت به‌منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

الف- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه‌ درصد (50%) و بالاتر نیز به‌استثنای تسهیلات خودرو و حق‌ پرستاری و کاهش ساعت‌کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‌شود.

ب- تأمین صددرصد(100%) هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت‌تکفل آنان بر عهده بنیادشهید و امورایثارگران است.

پ- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند بیست‌درصد(20%) اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.

ت- به‌منظور کاهش هزینه‌های مهندسی‌ساخت مسکن برای خانواده‌های شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، صددرصد(100%) هزینه‌های خدمات مربوطه را برای یک‌بار و حداکثر برای یکصد متر مربع تأمین نموده و هزینه آن‌را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

ث- بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه‌درصد(50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج‌سال اسارت و فرزندان شهداء و درخصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء می‌شود.

ج- دستگاههای اجرائی موظفند حداقل بیست‌وپنج‌درصد(25%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه‌درصد(50%) و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج‌سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط‌سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به‌صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج‌درصد(5%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‌یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم‌الرعایه است.

چ- دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده‌درصد(10%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش‌ماه حضور داوطلبانه درجبهه، جانبازان بالای بیست‌وپنج‌‌درصد(25%)، آزادگان بالای سه‌سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه‌درصد(50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه‌سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به‌صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم به‌طور مستقیم برعهده وزراء و رؤسای دستگاه های مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.

ح- دولت مکلف است به‌منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و پوشش بیمه‌ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید.

خ- دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته‌انقلاب‌اسلامی و جهادسازندگی اقدام نماید.

د- سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان توسط ستادکل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ذ- آزادگانی که به‌دلیل استفاده از دوبرابرشدن سابقه اسارت با سابقه خدمتی کمتر از سی‌سال بازنشسته شده‌اند، می‌توانند با بازگشت به خدمت، سی‌سال خدمت خود را تکمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

ر- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه‌درصد(50%) و بالاتر، جانبازان بیست‌وپنج‌درصد(25%) تا پنجاه‌درصد(50%) را که حداقل دوسال سابقه حضور در جبهه داشته‌اند و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر فاقد مسکن را درصورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند تأمین نماید.

ز- جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید می‌باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‌گیرند.

همچنین ماده الحاقی 4 این لایحه با توافق نمایندگان حذف شد.

ماده الحاقی 4 عبارت بود از: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به تغییر ساختار اداره بیمارستان‌های وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی و هیأت امنائی کردن آنها با داشتن اختیارات مالی، اداری و استخدامی و استقلال مالی اقدام کند. همه درآمدهای بیمارستان از محل منابع عمومی، بیمه‌ها، پرداختی‌های مردم در مقابل خدمات (درمانی، تشخیصی، آموزشی و پژوهشی)، کمکهای مردمی، وجوهات شرعیه (با نظر مراجع عظام تقلید) و سایر منابع مربوط به حساب درآمدی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور برای هریک از بیمارستان‌ها ایجاد می‌شود واریز می‌گردد و معادل آن به ردیف هزینه‌ای بیمارستان‌ها اختصاص می‌یابد./

برچسب ها

آزادگان و جانبازان، آمادگی نیروهای مسلح، اخبار برگزیده، استخدام، استخدام اشخاص، بورس تحصیلی، جانبازان، جانبازان و آزادگان، جانبازان و ایثارگران، خانواده شهدا، خانواده های شهدا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سلامت و حقوق جانبازان، شهدا، فرزندان شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت، نیروهای مسلح، نیروهای مسلح ایران