با موافقت نمایندگان؛

نحوه تخصیص ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت وگاز به استان های نفت خیز و کمتر توسعه یافته مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه تخصیص ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به استان های نفت خیز و کمتر توسعه یافته مشخص کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 13 اردیبهشت) در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 42 این لایحه موافقت کردند.

بر اساس ماده الحاقی 42 لایحه مذکور؛ دولت مکلف است سه‌درصد (3%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک‌سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می‌گردد و دوسوم به شهرستان‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته که براساس شاخصهای توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می‌گردد، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.

همچنین در تبصره این ماده الحاقی آمده است؛ این اعتبار صرفاً به مناطق نفت‌خیز و مناطق توسعه‌نیافته اختصاص می‌یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی‌شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تولید نفت خام، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، شهرهای توسعه نیافته، صادرات نفت، صادرات نفت خام، صادرات نفت و گاز، مناطق نفت خیز، نفت خام