با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویی با فروش اموال مازاد دانشگاه ها

نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارتخانه های بهداشت و علوم را برای افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویی مجاز به فروش اموال مازاد دانشگاه ها کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 13 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 53 این لایحه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه، وزارت خانه های بهداشت و علوم می توانند برای افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویی اقدام به فروش اموال مازاد دانشگاه ها کنند.

بر اساس ماده الحاقی 53، به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههای وابسته و تابعه اجازه داده می‌شود به‌منظور افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌ها از محل فروش امکانات و اموال قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند./

برچسب ها

اخبار برگزیده